Příhláškový formulář Společně pro Česko
Spolek Společně pro Česko prosazuje a chrání odkaz naší státnosti, tak jak je vyjádřený v preambuli Ústavy České Republiky:

„My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku,
v čase obnovy samostatného českého státu,
věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé,
odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku
v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody
jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů,
kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku,
jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství,
odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu,
prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky ...“

Informace o zpracování osobních údajů:
1. Kdo zpracovává Vaše údaje?
Spolek Společně pro Česko, z.s., IČO: 071 00779, se sídlem Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. L 70331 jakožto správce.

2. Jaké Vaše údaje zpracováváme?
Zpracováváme Vaše údaje potřebné k tomu, abychom Vás mohli identifikovat a kontaktovat.
Jedná se zejména o tyto údaje: » jméno a příjmení » adresa bydliště » emailová adresa » telefonní číslo

3. Proč Vaše údaje zpracováváme?
Abychom mohli ve vztahu k Vám plnit povinnosti vyplýva‐ jící ze stanov spolku a mohli Vás např. kontaktovat s aktua‐ litami z naší činnosti, zvát Vás na naše akce a také abychom měli přehled o svých členech a podporovatelích.

4. Jak dlouho Vaše údaje uchováváme?
Vaše údaje uchováváme po celou dobu Vašeho členství ve spolku a následně ještě po dobu, požadovanou právními předpisy např. pro vedení účetnictví.

5. Kdo má k Vašim údajů přístup?
Kromě vedení spolku nemá k Vašim údajům přístup nikdo další.

6. Co nás opravňuje zpracovávat Vaše údaje?
Vaše údaje můžeme zpracovávat: » na základě Vašeho souhlasu, » je‐li to nezbytné pro splnění smlouvy, » je‐li to nezbytné pro splnění právní povinnosti, nebo » je‐li to nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů

7. Jak zabezpečujeme Vaše osobní údaje?
Vaše údaje jsou ukládány na úložiště umístěné v zabezpeče‐ ných prostorách našeho spolku, dbáme na vysokou úroveň zabezpečení naší výpočetní techniky.

8. Máte povinnost své údaje poskytnout?
Své údaje nám poskytujete zcela dobrovolně, pokud je však neposkytnete, nebudete moci být členy našeho spolku a do‐ stávat tak např. informace o jeho činnosti.

9. Jaká jsou Vaše práva?
Vaším právem je: » kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, pokud byl udělen, » požadovat po správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává, » požadovat vysvětlení ohledně zpracování údajů, » získat přístup k údajům, požadovat jejich aktualizaci nebo opravu, » požadovat výmaz osobních údajů, » požadovat omezení zpracování, » přenositelnost údajů, » v případě pochybností o oprávněnosti a správnosti
zpracování osobních údajů vznést námitku proti zpracování osobních údajů a podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10. Máte další otázky, připomínky či žádosti?
Kontaktujte nás písemně na naší adrese: Karla Engliše 3221/2, 150 00 Praha 5 nebo na emailové adrese: dominikahorska@spolecneprocesko.cz
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Jméno *
Příjmení *
Adresa bydliště *
Telefon *
Email *
Důvod podání přihlášky
Tímto se přihlašuji do spolku Společně pro Česko, z.s.,prohlašuji že jsem seznámen s jeho stanovami a souhlasím s nimi. Rovněž prohlašuji, že jsem se seznámil s přiloženými informacemi o zpracování osobních údajů a beru je na vědomí. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy