Formulár na prihlásenie sa na zasielanie noviniek od EIT Manufacturing Hub Slovakia
Prostredníctvom EIT Manufacturing Hub Slovakia si Vás dovoľujeme informovať o možnosti vyplnenia tohto formuláru, na základe ktorého Vám budeme zasielať na emailovú adresu aktuálne informácie a novinky v rámci EIT Manufacturing Hub Slovakia. V prípade záujmu prosím vyplňte tento formulár.
Právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje je: Slovenská technická univerzita v Bratislave, so sídlom Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00397 687, ktorá vykonáva aktivity EIT Manufacturing Hub Slovakia. Zakliknutím odpovede “áno” v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a s § 13 ods. (1) písm. a) zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov (Zákon) súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: titul, meno, priezvisko, organizácia, typ organizácie, pozícia a emailová adresa; súhlasíte s poskytnutím týchto osobných údajov Európskemu inovačnému a technologickému inštitútu, EIT Manufacturing, Európskej komisii a/alebo subjektu nimi poverenému na výkon kontroly alebo auditu. Účelom spracovania osobných údajov je preukázanie/zdokladovanie aktivít EIT Manufacturing Hub Slovakia. Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje je Slovenská technická univerzita v Bratislave, so sídlom Vazovova 5, Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00397 687. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať písomnou žiadosťou zaslanou na adresu: Slovenská technická univerzita v Bratislave, so sídlom Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Slovenská republika. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Viac informácií o podmienkach ochrany osobných údajov si prosím prečítajte v “Podmienky ochrany súkromia na STU”, ktoré nájdete na linku: https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-techniky/podmienky-ochrany-sukromia-na-stu.html?page_id=12121). V prípade zakliknutia odpovede "nie" budú Vami uvedené údaje vymazané. *
Titul, meno, priezvisko *
Organizácia *
Typy organizácie *
Pozícia *
Emailová adresa *
Mám záujem dostávať na vyššie uvedenú emailovú adresu novinky od EIT Manufacturing Hub Slovakia. *
Ďakujeme za Váš záujem dostávať emailom novinky od EIT Manufacturing Hub Slovakia.
V prípade, že už nebudete mať záujem dostávať od nás informačné emaily, prosím napíšte požiadavku na ukončenie zasielania informácií na emailovú adresu: eit@stuba.sk
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of STU in Bratislava. Report Abuse