แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อประเมินคุณภาพการให้บริการและสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามโดยกดเลือกในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน และกรุณาเติมข้อความลงในส่วนที่เว้นว่าง
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป *
1.1 ประเภทผู้ใช้บริการ
1.2 ผู้ที่มาติดต่อจากหน่วยงาน *
(กรุณาเลือกหน่วยงานของท่าน)
1.3 งานที่ติดต่อ *
(กรุณาเลือกงานที่มาติดต่อในกองกลาง)
ตอนที่2 ความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน *
(ผู้ตอบแบบสอบถามกรุณาเลือกให้ครบทุกข้อ และตอบตามความเป็นจริง)
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
1.1 มีความรู้ความเข้าใจในงาน
1.2 สามารถตอบปัญหา/คำชี้แจง/ให้คำปรึกษา
1.3 มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่
1.4 เจ้าหน้าที่เต็มใจให้บริการ มีอัธยาศัยที่ดีและเป็นกันเอง
1.5 มีทางเลือกในการให้บริการที่หลากหลาย เช่น ทางเว็บไซต์ เป็นต้น
2.1 มีเทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
2.2 มีการบริการเอกสาร เช่น แผ่นพับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ เช่น ที่นั่ง เป็นต้น
3.1 ความประทับใจในการให้บริการ
3.2 สามารถนำคำตอบ/ข้อเสนอแนะนำไปปรับใช้
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy