Beş Basamaklı Doğal Sayıları Yazma Etkinliği
Dört veya daha çok basamaklı sayılar sondan sayılmak üzere üçlü gruplara ayrılarak yazılır ve aralarına nokta konur: 4.567,  326.197,  49.750,  28.434.250 vb. (Türk Dil Kurumu)
***Siz de yukarıdaki açıklamaya uygun nokta koyarak yazınız. Yoksa cevabınız yanlış kabul edilir.

Aşağıda okunuşu verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız.
Bulunduğunuz İl - İlçe *
1) Okunuşu verilen doğal sayıyı rakamlarla yazınız. "on dört bin üç yüz kırk " *
1 point
2) otuz dört bin üç yüz yedi *
1 point
3) doksan üç bin otuz dört *
1 point
4) yirmi dokuz bin dokuz yüz kırk *
1 point
5) on iki bin dokuz *
1 point
6) elli altı bin doksan bir *
1 point
7) kırk üç bin altı yüz elli bir *
1 point
8) on bir bin seksen *
1 point
9) otuz bin  altı *
1 point
10) yirmi bin yedi *
1 point
11) yetmiş iki bin üç yüz seksen *
1 point
12) doksan bin dokuz yüz elli *
1 point
13) yirmi iki bin doksan sekiz *
1 point
14) seksen altı bin dört yüz yirmi *
1 point
15) otuz bin dokuz yüz on dokuz *
1 point
16) doksan iki bin yüz iki *
1 point
17) on bir bin sekiz yüz üç *
1 point
18) yetmiş iki bin otuz *
1 point
19) altmış bin altmış bir *
1 point
20) seksen bin iki yüz seksen iki *
1 point
21) otuz dokuz bin yirmi *
1 point
22) kırk bin sekiz yüz seksen *
1 point
23) altmış yedi bin yedi yüz sekiz *
1 point
24) elli altı bin yedi yüz yetmiş sekiz *
1 point
25) elli üç bin otuz beş *
1 point
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy