Φόρμα Παραγγελίας για Μέλι 5ος/2018

Η Ομάδα Παράκαμψης Μεσαζόντων του Εναλλακτικού Πολιτιστικού Εργαστηρίου δεν δέχεται πια παραγγελίες για Μέλι.

Ημέρα παραλαβής των παραγγελιών μας : Σάββατο 26 Μαϊου 2018 και ώρες 10:30 π.μ με 13:30 μ.μ. στο πάρκιγκ του Εμπορικού στις Αλυκές.

Παράλληλα θα γίνει και συλλογή χρησιμοποιημένου τηγανόλαδου και πλαστικών καπακιών για ανακύκλωση

Ευχαριστούμε πολύ!