Procés de participació per a l'elaboració d'una llei de canvi climàtic - Enquesta ciutadana
El Govern de les Illes Balears ha obert un procés de participació pública per impulsar instruments que permetin aconseguir la neutralització del carboni (emissions zero) en les properes dècades, en línia amb els compromisos internacionals.

El canvi climàtic afecta i afectarà tots els sectors de la societat, que alhora hi contribueixen amb l'emissió dels gasos d’efecte hivernacle. Per tant, el camí per recórrer s'ha de decidir entre tots els agents implicats, d'una manera justa, equitativa i consensuada amb la ciutadania i els agents socials i econòmics de les Illes Balears.

Per això, començam el procés de participació pública amb una sèrie d'enquestes que recolliran les primeres impressions sobre el canvi climàtic i la política pública que s'ha d'impulsar. Animau-vos a participar-hi donanau-nos-ne la vostra opinió!

1. Estau d'acord amb les afirmacions següents?: *
a. Molt d'acord
b. Bastant d'acord
c. Poc d'acord
d. Gens d'acord
e. NS/NC
"El canvi climàtic és un repte al qual s'ha de fer front amb urgència"
"La lluita contra el canvi climàtic pot suposar una oportunitat econòmica a les Illes Balears"
2. Com valorau els aspectes següents?: *
a. Molt elevat
b. Elevat
c. Poc
d. Molt poc
e. NS/NC
Quin impacte té el canvi climàtic a les Illes Balears
Quin impacte pot tenir-ne en el futur?
3. Com valorau?: *
a. Molt bones
b. Bones
c. Suficients
d. Insuficients
e. NS/NC
Les polítiques que s'han impulsat a les Illes Balears per fer front a les emissions de gasos d’efecte hivernacle?
I les polítiques per a l’adaptació als seus impactes ?
4. Que us semblaria que s'implantassin normatives sancionadores en forma de règim d'infraccions, imposts, limitacions, etc., per tal de promoure la reducció del consum energètic? *
5. Considerau que disposau d'informació suficient sobre el canvi climàtic i les actuacions dutes a terme a les Illes Balears sobre aquest tema? *
6. Creis que el canvi climàtic és prioritari per a la ciutadania? I per als partits polítics? *
7. Dels àmbits següents, marcau-ne aquells que considerau més rellevants per enfocar actuacions davant del canvi climàtic a les Illes Balears (podeu marcar totes les opcions que cosidereu interessants): *
Required
8. Altres països han aprovat lleis de canvi climàtic on s’estableixen les responsabilitats i objectius que s'han d'assolir. A Espanya, comunitats autònomes com Catalunya i Andalusia estan treballant també en la mateixa línia, amb lleis de canvi climàtic que fixen els objectius i la forma d'aconseguir-los. Us semblaria interessant que el Govern de les Illes Balears treballàs en aquesta línia? *
9. Dels aspectes següents, marcau-ne aquells que considerau que haurien d'incloure's en una futura llei de canvi climàtic de les Illes Balears (podeu marcar totes les opcions que considereu interessants): *
Required
Especificau-ne quins:
10. Un semblaria interessant: *
a. Em sembla molt bona idea
b. No em sembla bona idea
NS/NC
Crear un fons de carboni per finançar iniciatives de reducció d'emissions relacionat amb els impostos?
I un observatori del clima específic, que faci un seguiment de l'evolució del canvi climàtic i les polítiques relacionades malgrat augmenti la despesa pública?
11. Creis que s'hauria d'invertir en: *
a. Sí
b. No
c. NS/NC
I+D, enfocat al canvi climàtic?
Vigilància orientada a combatre els efectes del canvi climàtic
12. Si existís una etiqueta o distintiu que informàs sobre l’impacte sobre el canvi climàtic de diferents productes o serveis, els tendríeu en compte a l’hora de comprar? *
a. Sí, sempre
b. Sovint
c. Només si no suposa un major cost econòmic
d. No, mai
Resposta
I creieu que ho tindrien en compte els turistes que visiten les Illes?
13. Les empreses de les Illes Balears: *
14. Us agradaria estar al corrent del procés de participació pública d'una futura Llei de canvi climàtic de les Illes Balears? *
15. Voleu fer cap altre comentari o aportació?
16. Nom, cognoms i adreça de correu electrònic
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service