เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร
รหัส CE1
Registration Online :
สมัครอบรมออนไลน์ ที่นี่
คำนำหน้า *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) : *
(กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ของท่านเป็นภาษาไทย)
Your answer
Company Name :
บริษัท หรือ หน่วยงานของท่าน
Your answer
Address : *
ที่อยู่ (เพื่อออกใบเสร็จ หากในนามบริษัทฯ กรุณาแจ้งเลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วย)
Your answer
Phone : *
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง
Your answer
Email : *
Your answer
ค่าอบรม :
ท่านละ 7,500 บาท + 525 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 8,025 บาท

กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548121048 (สำนักงานใหญ่)

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 42 ทูพลัส ปาร์ค ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วันเวลาที่เปิดอบรม : *
(กรุณาเลือกวันที่ท่านต้องการสำรองที่นั่ง)
ชำระเงินโดย: *
(กรุณาเลือกช่องทางในการชำระเงิน กรณีโอนเข้าบัญชี สามารถส่งหลักฐานการโอนเงินมาได้ที่ ไลน์ไอดี : 086580 หรือทางอีเมล์ sales@twoplustrainingcenter.com)
ความต้องการพิเศษ
ด้านอาหาร
ข้อเสนอแนะ / ความต้องการอื่น ๆ
Your answer
สถานที่อบรม
การแจ้งยกเลิกอบรม
หากหลังจากที่ท่านสมัครเข้ารับการอบรมแล้ว หากมีเหตุจำเป็นในการต้องยกเลิกการเข้าอบรมในครั้งนั้น กรุณาแจ้งให้ยกเลิกล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 7 วันก่อนวันอบรม ยินดีคืนค่าอบรม 100% หรือ สามารถย้ายไปอบรมในรุ่นถัดไปแทน หากท่านไม่สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ ศูนย์ฝึกอบรมฯใคร่หักค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการอบรมจำนวน 40% ของค่าอบรม
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Twoplus Soft Co.,Ltd.. Report Abuse - Terms of Service