Žádost o poskytnutí fotografie uměleckého díla ze sbírek Oblastní galerie Liberec
Žádost o poskytnutí fotografie uměleckého díla ze sbírek Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace a souhlas s jejím použitím
Příloha ke směrnici č.1/2011/OÚ o poskytování fotografií uměleckých děl ze sbírky Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace
Email address
Jméno
Your answer
Příjmení
Your answer
Společnost
Your answer
Adresa
Your answer
Telefon
Your answer
E-mail
Your answer
Datum narození / IČ
Your answer
Umělecké dílo, jehož fotografii požadujete
Your answer
Účel
Přesná specifikace využití reprodukce
Uveďte např. název vědecké (magisterské, bakalářské aj.) práce včetně vymezení tématu, vedoucího práce apod., název publikace a vydavatele, jiný způsob komerčního využití apod.
Your answer
Požadované rozlišení fotografie
Required
Poplatky
1. Žadateli o fotografii bude účtován poplatek za pořízení rozmnoženiny v této výši:
a) 0,- Kč za digitální fotografii ve formátu JPG (JPEG) v rozlišení 640 x 480 pixelů (tzv. náhledová),
b) 600,- Kč za digitální fotografii ve formátu TIF v minimálním rozlišení 3000 x 2000 pixelů.
2. Za reprodukční právo na jednorázové užití fotografie pro komerční účely je stanoven poplatek ve výši 3 000,- Kč. Tento poplatek nebude vyžadován od vydavatelů komerčních knih (tištěných i elektronických), kteří jsou povinni zaplatit poplatek dle čl. III. bodu 1 směrnice (http://ogl.cz/dokumenty/odborne-verejnosti/smernice_reprodukce.pdf).
3. Poskytnutí a souhlas s jednorázovým užitím fotografie pro účely odborné a vědecké (katalogy a další tiskoviny související s výstavou, uměnovědné, vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, slovníková literatura, diplomové a disertační práce apod.) se nezpoplatňuje.
4. Od poplatku za užití fotografie jsou dále osvobozena školní zařízení, charitativní akce, propagace OGL jinými osobami apod.
5. Poplatky musí být uhrazeny předem bankovním převodem na účet č. 3338-461/0100.
Upozornění
Při využití fotografie v díle (katalog, publikace, diplomová, bakalářská aj. práce apod.) žadatel uvede copyright v této podobě: „© Oblastní galerie Liberec“.
Důležité
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms