Žádost o poskytnutí fotografie uměleckého díla ze sbírek Oblastní galerie Liberec
Žádost o poskytnutí fotografie uměleckého díla ze sbírek Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace a souhlas s jejím použitím
Příloha ke směrnici č.1/2011/OÚ o poskytování fotografií uměleckých děl ze sbírky Oblastní galerie Liberec, příspěvkové organizace
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno *
Příjmení *
Společnost *
Adresa *
Telefon *
Datum narození / IČ *
Umělecké dílo, jehož fotografii požadujete *
Účel *
Přesná specifikace využití reprodukce *
Uveďte např. název vědecké (magisterské, bakalářské aj.) práce včetně vymezení tématu, vedoucího práce apod., název publikace a vydavatele, jiný způsob komerčního využití apod.
Požadované rozlišení fotografie *
Required
Poplatky
1. Žadateli o fotografii bude účtován poplatek za pořízení rozmnoženiny v této výši:
a) 0,- Kč za digitální fotografii ve formátu JPG (JPEG) v rozlišení 640 x 480 pixelů (tzv. náhledová),
b) 600,- Kč za digitální fotografii ve formátu TIF v minimálním rozlišení 3000 x 2000 pixelů.
2. Za reprodukční právo na jednorázové užití fotografie pro komerční účely je stanoven poplatek ve výši 3 000,- Kč. Tento poplatek nebude vyžadován od vydavatelů komerčních knih (tištěných i elektronických), kteří jsou povinni zaplatit poplatek dle čl. III. bodu 1 směrnice (https://drive.google.com/file/d/1Mw1lKD0-QvxrbsZC9ABwidsh5Q7WPv1m/view?usp=sharing).
3. Poskytnutí a souhlas s jednorázovým užitím fotografie pro účely odborné a vědecké (katalogy a další tiskoviny související s výstavou, uměnovědné, vědecké a odborné časopisy, sborníky, samostatné studie, monografie, slovníková literatura, diplomové a disertační práce apod.) se nezpoplatňuje.
4. Od poplatku za užití fotografie jsou dále osvobozena školní zařízení, charitativní akce, propagace OGL jinými osobami apod.
5. Poplatky musí být uhrazeny předem bankovním převodem na účet č. 3338-461/0100.
Upozornění
Při využití fotografie v díle (katalog, publikace, diplomová, bakalářská aj. práce apod.)  žadatel uvede copyright v této podobě: „© Oblastní galerie Liberec“.
Důležité *
Required
*
Required
*
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Oblastní galerie Liberec. Report Abuse