Equal Opportunities Monitoring Form | Ffurflen Fonitro Cyfle Cyfartal
This information is used for monitoring purposes only.
Defnyddir yr wybodaeth hon at ddibenion monitro.
Gender | Rhyw *
Age | Oed *
Do you consider yourself to have a disability? A ydych yn ystyried eich hun yn anabl? *
Have you undergone or are you in the process of undergoing gender re-assignment? | A ydych wedi bod trwy broses o ailaseinio rhywedd neu a ydych yn mynd trwy’r broses ar hyn o bryd? *
Are you married or in a civil partnership? | A ydych yn briod neu mewn partneriaeth sifil? *
Sexual Orientation | Cyfeiriadedd Rhywiol *
Race | Hîl *
Religion or belief | Crefydd neu Gred *
If you are a woman, are you pregnant, on or returning from maternity leave? | Os ydych yn fenyw, a ydych yn feichiog, ar absenoldeb mamolaeth neu’n dod yn ôl oddi ar absenoldeb mamolaeth?
What is your nationality? | Beth yw eich cenedligrwydd? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service