SET 10 : SOALAN PERCUBAAN SPM 2016 SEJARAH K1 (KELANTAN)
NAMA : *
Your answer
NAMA SEKOLAH: *
Your answer
NAMA KELAS: *
Your answer
1. Gambar 1 adalah tokoh yang telah menekankan ciri kehidupan ciri kehidupan bandar yang bertamadun melalui karya " Muqaddimah". (m/s 5) *
1 point
Captionless Image
2. Senarai di bawah merujuk kepada pelabuhan dalam tamadun Mesir Purba. (m/s 20) *
1 point
Captionless Image
3. Anda seorang ahli Dewan Senat dalam sistem republik di Rom pada tahun 509 S.M. Apakah tugas anda ? (m/s 44) *
1 point
4. Rajah 1 berkaitan dengan pengaruh agama Hindu (m/s 65) *
1 point
Captionless Image
5. Apakah faktor kemajuan maritim di Asia Tenggara ? (m/s 80) *
1 point
6. Gambar 2 adalah monumen Candi Angkor Wat di Kemboja. (m/s 86) *
1 point
Captionless Image
7. Maklumat berikut berkaitan dengan sejarah awal perkembangan Islam di Makkah. (m/s 107) *
1 point
Captionless Image
8. Tokoh berikut telah memberi sumbangan kepada penyebaran Islam pada peringkat awal di Makkah. (m/s 109) *
1 point
Captionless Image
9. Antara berikut keadaan yang manakah membenarkan perang dalam Islam ? (m/s 130) *
1 point
Captionless Image
10. Nabi Muhammad SAW berjaya membuka semula kota Makkah pada tahuan 630 Masihi bersamaan tahun 8 Hijrah. Apakah peristiwa yang mempercepatkan pembukaan semual kota tersebut ? (m/s 134) *
1 point
11. Apakah pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar al- Siddiq dalam sistem pertahanan negara ? (m/s 145) *
1 point
12. Kota Cardova dianggap penting kepada dunia Islam dan Eropah pada abad ke-10 M. Apakah peranan kota tersebut? (m/s 153) *
1 point
13. Senaraikan berikut berkaitan dengan kerajaan Islam di Asia Tenggara. (m/s 180 -181) *
1 point
Captionless Image
14. Perkara yang manakah menunjukkan kedatangan Islam ke Asia Tenggara mempengaruhi cara hidup masyarakat tempatan? *
1 point
15. Jadual 1 berkaitan dengan tokoh ulama yang terdapat di negara kita. (m/s 197) *
1 point
Captionless Image
16. Rajah 2 menerangkan tentang kaedah pendidikan dalam masyarakat Melayu tradisonal. (m/s 201) *
1 point
Captionless Image
17. Apakah persamaan sistem feudal yang diamalkan pada awal Zaman Pertengahan di Eropah dengan sistem feudal yang diamalkan dalam masyarakat Melayu tradisional? (m/s 216) *
1 point
18. Peta 1 berkaitan dengan kegiatan penerokaan dan penjelajahan orang Eropah ke Timur pada abad ke-16. (m/s 224) *
1 point
Captionless Image
19. Jadual 2 menunjukkan nilai eksport getah di Tanah Melayu pada sekitar tahun 1930-1932. (m/s 250) *
1 point
Captionless Image
20. Maklumat berikut berkaitan dengan cara kemasukan buruh dari luar ke Tanah Melayu pada kurun ke-19. (m/s 254 & 255) *
1 point
Captionless Image
21. Imperialis Barat telah memperkenalkan sistem birokrasi Barat di Asia Tenggara. Apakah ciri sistem birokrasi tersebut ? (m/s 8) *
1 point
22. Jadual 3 merujuk kepada karya kesusasteraan di Asia Tenggara. (m/s 15 &16) *
1 point
Captionless Image
23. Mengapakah corak gerakan nasionalisme di Asia Tenggara berubah daripada sederhana kepada radikal ? (m/s 18) *
1 point
24. Dialog berikut mungkin berlaku di Pasir Putih, Kelantan apabila Sistem Penasihat British diperkenalkan pada tahun 1910. (m/s 42) *
1 point
Captionless Image
25. Apakah idea yang hendak disampaikan oleh Kaum Muda dalam perjuangan mereka ? (m/s 49) *
1 point
26. Bagaimanakah pengaruh kekuasaan seseorang raja kerajaan Melayu tradisional ditentukan? (m/s 65) *
1 point
27. Tokoh berikut telah berjaya menyatukan negara masing-masing pada abad ke-19. (m/s 68-69) *
1 point
Captionless Image
28. Jadual 4 merujuk kepada karya kesusasteraan yang muncul akibat pengenalan Malayan Union. (m/s 100) *
1 point
Captionless Image
29. Bagaimanakah keadaan kesedaran politik di Sabah pada awal abad ke-20 ? (m/s 112) *
1 point
30. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dan British pada 15 Ogos 1957. Apakah kesan perjanjian tersebut ? (m/s 127) *
1 point
31. Gambar 3 menunjukkan peristiwa yang berlaku di Bandar Hilir Melaka pada 20 Februari 1956. (m/s 124) *
1 point
Captionless Image
32. Rajah 3 adalah garis masa yang menunjukkan proses pembentukan Persekutuan Malaysia. (m/s 149) *
1 point
Captionless Image
33. Apakah tujuan penubuhan Parti Perikatan di Sabah pada September 1961 ? (m/s 143) *
1 point
34. Abu Bakar adalah warganegara Malaysia yang ingin mengundi dalam pilihan raya umum ke-14. (m/s 179) *
1 point
Captionless Image
35. Maklumat berikut berkaitan dengan Perkembangan Malaysia. (m/s 164) *
1 point
Captionless Image
36. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan lagu kebangsaan negara kita. (m/s 191) *
1 point
Captionless Image
37. " Pak Samad menghadapi masalah lambakan hasil pertanian yang diusahakan secara Ladang." Berdasarkan pernyataan tersebut, apakah agensi kerajaan yang boleh membantu beliau ? (m/s 200) *
1 point
38. Pernyataan berikut berkaitan dengan dasar pembangunan ekonomi negara. (m/s 209) *
1 point
Captionless Image
39. Maklumat berikut berkaitan dengan konflik antarabangsa yang berlaku pada pertengahan abad ke-20. (m/s 231) *
1 point
Captionless Image
40. Dalam bidang sukan, Malaysia telah berjaya menganjurkan Sukan Komanwel pada tahun 1998. Apakah matlamat penganjurannya ? (m/s 244) *
1 point
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy