Balsojuma anketa "Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2018"
Laikposmā no 16. janvāra līdz 28. februārim tika iesūtīti 47 pieteikumi, kas pretendē uz LBB nominācijas "Gada notikums Latvijas bibliotēkās 2018" titulu. Balsojumam noslēdzoties, tiks sagatavots nozīmīgāko notikumu saraksts, un visvairāk balsis ieguvušais notikums tiks godināts Latvijas Bibliotēku festivāla laikā 2019. gada 16. aprīlī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

Balsošanā piedalās tikai bibliotekāri un bibliotēku nozares pārstāvji! LBB Gada notikuma koncepcija paredz, ka vērtējumu par notikumiem, finālistiem un par pirmās vietas ieguvēju nosaka bibliotekārā sabiedrība.

Balsot drīkst vienu reizi. Lūdzam atzīmēt ne vairāk kā 10 notikumus.

Balsojuma anketa atvērta līdz 10. aprīlim.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
“Atklātās stundas/Open Lessons”
2018. gada septembrī, īstenojot pārrobežu sadarbības projektu “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”, Ludzas pilsētas galvenajā bibliotēkā tika ieviests jauns pakalpojums – “Atklātās stundas/Open Lessons”. Projekta ietvaros bibliotēka iegādājās IT aprīkojumu, t. sk. virtuālās realitātes spēles, un regulāri rīkoja izzinošas, izklaidējošas un interaktīvas nodarbības mērķauditorijai – bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm. Nodarbības bija atvērtas arī citiem interesentiem. Video sižets par projekta norisi: https://ej.uz/Open_Lessons 
Konference “21. gadsimta bibliotēka”
Konference “21. gadsimta bibliotēka” ir viena no vērienīgākajām bibliotēku nozares konferencēm 2018. gadā. To organizēja trīs sadarbības partneri: LNB Bibliotēku attīstības centrs, Gētes institūts Rīgā un Latvijas Bibliotekāru biedrība. Konference pulcēja vairāk nekā 350 bibliotekārus no visas Latvijas, un tās tematiskais aptvērums bija saistošs visu veidu bibliotēkām: gan akadēmiskajām, gan publiskajām, gan skolu bibliotēkām. Konferences lektoru prezentācijas sniedza ļoti vērtīgu informāciju turpmākajam bibliotēku darbam Latvijā. Vairāk informācijas: https://ej.uz/21gs_Biblioteka 
Captionless Image
Iztulkotas IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas
Laikietilpīga un apjomīga darba rezultātā, kuru veica LNB Bibliotēku attīstības centra darbinieki, 2018. gadā iztulkotas IFLA Skolu bibliotēku vadlīnijas – centrālais, apjomīgākais un ietekmīgākais vadošās bibliotēku jomas starptautiskās organizācijas IFLA dokuments, kura mērķis ir definēt skolu bibliotēku nozīmi un lomu, kā arī īstenot skolu bibliotēku interešu aizstāvību. Tas, ka šis dokuments beidzot ir iztulkots arī latviešu valodā, ir ļoti nozīmīgs notikums, jo dod iespēju Latvijas skolu bibliotekāriem piekļūt šim resursam latviešu valodā un izmantot to skolu bibliotēku interešu aizstāvībai sarunās ar skolu direktoriem un citiem lēmumu pieņēmējiem. Saite uz plašāku informāciju par izdevumu un izdevuma pilntekstu: https://ej.uz/IFLA_Skolu_Vadlinijas 
Konference “Bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģija: vēsturiskais un mūsdienu aspekts”
LNB Bibliotēku attīstības centrs sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisiju 2018. gada 5. oktobrī rīkoja konferenci “Bibliotēku nozares un saskarnozaru terminoloģija: vēsturiskais un mūsdienu aspekts”. Šādas konferences ir lielisks atgādinājums profesionāļiem, cik svarīgi ir lietot atbilstošu un korektu nozares terminoloģiju. Svarīgi atzīmēt, ka konferences ietvaros sagatavota izstāde “Bibliotekārā terminoloģija vēsturiskā retrospekcijā”. Konferences lektori un tēmas: https://ej.uz/Konference_Terminologija 
LBB organizētais pieredzes apmaiņas brauciens uz Dānijas bibliotēkām
Latvijas Bibliotekāru biedrības un tūrisma firmas “Balt-GO” organizētais pieredzes apmaiņas brauciens uz Dānijas bibliotēkām 2018. gada 11.–18. augustā. Tajā piedalījās 38 bibliotekāri, kuri apmeklēja 7 Dānijas bibliotēkas. Brauciena atskats: https://ej.uz/Danijas_Bibliotekas
LBB bibliotekāru pārgājiens
Latvijas Bibliotekāru biedrības valde 2018. gada 7. septembrī organizēja pirmo zināmo bibliotekāru pārgājienu. 25 km maršruts Pāvilosta–Jūrkalne tika veikts, ejot gar jūras krastu. Pārgājienam pieteicās bibliotekāri no visas Latvijas, tajā skaitā publisko un akadēmisko bibliotēku speciālistes. Profesionāļu saliedēšanas pasākuma laikā tika iepazītas arī Pāvilostas un Alsungas bibliotēkas. Vairāk par pārgājienu: https://ej.uz/Pavilosta_Jurkalne 
Latvijas simtgades dāvinājumi Ogres tehnikuma bibliotēkai
Ogres tehnikuma bibliotēka par godu Latvijas simtgadei saņēma dāvinājumus. Viens no tiem – mācību daļas vadītājas Gintas Garkalnes profesionālajā darbā iegūtā naudas balva 127,50 eiro apmērā, ko viņa piešķīra bibliotēkai. Bibliotēkas krājums tika papildināts ar sērijas “Mēs Latvija XX gadsimts” izdevumiem. Otrs dāvinājums tika saņemts no direktores Ilzes Brantes – vairākas grāmatas, tostarp “Latvijai 100”. No jauniegūtajiem izdevumiem tika sagatavota literatūras izstāde.
Evitas Gūtmanes keramikas izstāde “Atspulgi” Ogres tehnikuma bibliotēkā
Ogres tehnikuma bibliotēkā tika izvietota mākslinieces Evitas Gūtmanes keramikas izstāde “Atspulgi”. Vislielāko interesi izstādes apmeklētājos raisīja māla saktas, kas radušās Latvijas simtgades noskaņu iespaidā. Māksliniece atklāja, ka saktas latviešiem ir nozīmīgas rotaslietas un tāpēc viņa nolēma izpētīt tās tuvāk, uzziņas meklējot gan vēstures grāmatās, gan muzeju arhīvos un rezultātā radot savus oriģināldarbus. Fotogrāfijas no izstādes: https://ej.uz/Izstade_Atspulgi
Lasīšanas veicināšanas projekts “100 izlasītas grāmatas – manai Latvijai”
Atzīmējot Latvijas simtgadi, Bauskas Valsts ģimnāzijas bibliotēkas darbinieces sadarbībā ar pedagogiem īstenoja lasīšanas veicināšanas projektu “100 izlasītas grāmatas – manai Latvijai” skolēniem. 2018. gada laikā ģimnāzisti lasīja latviešu autoru daiļdarbus, rakstīja un vizuāli noformēja savas pārdomas par izlasīto grāmatu/-ām. Rezultātā visi iesniegtie darbi tika apkopoti izdevumā, kas turpmāk glabāsies skolas bibliotēkā. Tapis oriģināls Bauskas Valsts ģimnāzijas skolēnu veltījums Latvijai simtgadē. Vairāk par projekta norisi:  https://ej.uz/100_Izlasitas_Gramatas
LBB Vidzemes nodaļas 21. saiets-konference “Bibliotēkas pamatvērtības un nākotnes izaicinājumi” Alūksnē
Veiksmīgi un profesionāli noorganizēto LBB Vidzemes nodaļas 21. saietu-konferenci Alūksnē 2018. gada 18.–19. jūlijā apmeklēja 92 bibliotēku nozares speciālisti, tostarp publisko, akadēmisko un skolu bibliotēku darbinieki. Konferences programmā tika iekļautas nopietnas un aktuālas lekcijas par bibliotekāru darbam nepieciešamām un saistošām tēmām, kā arī atvēlēts laiks atpūtai un Alūksnes kultūrvēsturisko vietu iepazīšanai. Atskats uz saietu-konferenci: https://ej.uz/21_Saiets-Konference 
Ziedoņa svētki: radošo personību tikšanās viensētā “Brasliņas”
2018. gadā, izmantojot pašvaldības projektu finansējumu, Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka īstenoja projektu “Ziedoņa svētki: radošo personību tikšanās “Brasliņās””. Stopiņu novada “Brasliņas” ir viena no senākajām 20. gadsimta ēkām, kas celta funkcionālisma jeb MoMo stilā. “Brasliņu” mājas vēsturei pieder saimnieces Almas Brasliņas (1907–1976) izcili veidotais dārzs, kolhoza “Ļeņina ceļš” bibliotēkas darbība un viesmīlība. Šeit pulcējās tā laika kultūras un mākslas personības. 2018. gada ziedošais pavasaris – 12. maijs – šo svētku tradīcijas atjaunošana. Informācija par projektu: https://ej.uz/Ziedona_Svetki_Braslinas
Lekcija par kinoamatierismu padomju laikā un brīvdabas kino vakars Siguldas novada bibliotēkā
2018. gada 28. augustā pagalmā pie Siguldas novada bibliotēkas notika līdz šim vēl nebijis novadpētniecības krājuma popularizēšanas pasākums – lekcija par kinoamatierismu padomju laikā un brīvdabas kino vakars. Pie bibliotēkas pulcējās kinomīļi, lai klausītos LU Vēstures un filozofijas fakultātes studentes L. Kļaviņas stāstījumā par pētījumu “Kinoamatierisms kā radošās izpausmes veids padomju laikos Latvijā: kinoamatieru studijas “Sigulda” piemērs” un skatītos studijas uzņemto spēlfilmu “Kalpa zēna vasara” (1973), kas tapusi pēc rakstnieka Jāņa Akuratera literārā darba motīviem un kas pamatoti izpelnījusies atzinību kā viena no visu laiku labākajām kinoamatieru veidotajām spēlfilmām. Atskats uz pasākumu: https://ej.uz/Kinoamatierisms_Sigulda 
Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 17. konference “Bibliotēkas=Ludotēkas?” Cēsīs
Cēsīs pasniegts grandiozs dāvinājums Vidzemes bibliotēkām 12 000 EUR vērtībā! 2018. gada 17. oktobrī Cēsu Centrālā bibliotēka sadarbībā ar LNB Bērnu literatūras centru organizēja Vidzemes novadu bērnu un skolu bibliotēku darbinieku 17. konferenci “Bibliotēkas=Ludotēkas?”, aktualizējot specializēto galda spēļu bibliotēku – ludotēku – tēmu un galda spēļu izmantojumu publiskajās bibliotēkās. Konferences laikā vadošais galda spēļu uzņēmums Baltijā “Brain Games” ikvienai no 87 konferencē pārstāvētajām bibliotēkām dāvināja 10 galda spēles un organizēja to apgūšanu un izspēli darbseminārā atraktīvo firmas pārstāvju vadībā. Uzņēmums “Brain Games” par konferenci: https://ej.uz/BrainGamesLV 
Akcija “Atved savu bērnu uz bibliotēku!” Siguldas novada bibliotēkā
2018. gada Bibliotēku nedēļas laikā Siguldas novada bibliotēka jau trešo gadu rīkoja bibliotēku popularizējošu akciju “Atved savu bērnu uz bibliotēku!”. Mērķauditorija – pirmsskolas vecuma bērni. Ierasts, ka šī akcija norisinās sestdienā, lai strādājošajiem vecākiem būtu iespēja izbrīvēt laiku izglītojošajai nodarbībai. Pasākuma laikā bērniem tika dota iespēja radoši un atraktīvi iepazīt bibliotēku – tika organizētas burtu spēles, papīra plastikas rokdarbi, lielformāta finiera burtu krustvārdu mīklas minēšana un orientēšanās spēle bibliotēkas telpās. Bērni, kas šajā dienā kļuva par bibliotēkas lietotājiem, saņēma īpašu jaunā lasītāja karti. Foto atskats: https://ej.uz/Atved_Bernu_Uz_Biblioteku 
Ziemeļvalstu literatūras nedēļas atklāšanas zibakcija Siguldas dzelzceļa stacijā
Līdz šim Siguldas novada bibliotēkā Ziemeļvalstu Literatūras nedēļa lielākoties tika aizvadīta ar rīta stundas lasījumiem bērniem, taču 2018. gada 30. oktobra vakarpusē Siguldas dzelzceļa stacijā notika Ziemeļvalstu literatūras lasījumu zibakcija, kuras laikā sabiedrības uzmanība tika vērsta uz Ziemeļvalstu literatūras nedēļas tradīciju, kā arī Siguldas novada bibliotēku. Bibliotēkas darbinieki bija parūpējušies arī par stacijas uzgaidāmās telpas iekārtošanu, ņemot vērā dāņu mājīguma konceptu “hygge”. Pasākums ir piemērs veiksmīgi organizētam pasākumam ārpus bibliotēkas telpām un bibliotēkas sadarbībai ar citu pašvaldības iestādi – Siguldas Mākslu skolu “Baltais Flīģelis”. Foto atskats: https://ej.uz/zibakcija_Sigulda 
Nacionālās enciklopēdijas atklāšana
Nacionālās enciklopēdijas drukātā sējuma un digitālās lapas atklāšana bija viens no vērienīgākajiem Latvijas simtgades un 2018. gada LNB notikumiem. Abu pasākumu režija un īstenošana bija vienlīdz radošs un sarežģīts process, kurā iesaistīta enciklopēdijas redakcija, LNB darbinieki, LTV un Latvijas radio kolēģi. Savukārt digitālās lapas atklāšana Bebrenē un tiešraides translācija visā pasaulē, tostarp tiešraides komunikācija ar Austrāliju, deva skaidru ziņu, ka enciklopēdija ir adresēta ikvienam un pieejama jebkur. Video "Atklāj Nacionālās enciklopēdijas elektronisko vietni “enciklopedija.lv”": https://ej.uz/enciklopedija_lv 
“Latvijas simtgades lasītājs” Neretas novada bibliotēkās
Atzīmējot Latvijas simtgadi, Neretas novada bibliotēku darbinieki 2018. gada 15. decembrī rīkoja svinīgu sarīkojumu “Latvijas simtgades lasītājs“, kura laikā tika godināti čaklākie novada pagastu bibliotēku lasītāji. Īpašu Atzinības rakstu un sudraba karoti ar iegravētiem vārdiem “Simtgades lasītājs” un skaitli “100” saņēma 10 pagastu bibliotēku apmeklētāji. Atskats uz sarīkojumu: https://ej.uz/LV_simtgades_lasitajs 
Stopiņu novada Dzejas dienas pasākums “...viss ir tik vienkārši”
2018. gada septembrī dzejnieka un atdzejotāja Pētera Brūvera dzimtajās mājās “Kalēji” Stopiņu novadā notika Ulbrokas bibliotēkas rīkotais Dzejas dienu pasākums “...viss ir tik vienkārši” – ceturtā satikšanās laikmetīgās dzejas lasījumiem. Pasākuma programmā: Stopiņu novada skolu audzēkņu dzejas lasījumi, ilustrācijas par tematu “Ko es simtgadē gribu pateikt sava novada dzejniekam”, māsu, dzejnieka meitu – Indras Brūveres Darulienes un Zanes Brūveres Kvēpas – priekšnesums “Brūveri brūvē” un muzicēšana dzejnieka draugu – Inga Ulmaņa un Aigara Voitišķa – izpildījumā. Pasākumā piedalījās arī Latviešu biedrības Norvēģijā pārstāve un dzejniece Daiga Mežaka. Vairāk informācijas: https://ej.uz/Dzeja_Kaleejos 
2018. gada dzejas dienas Jelgavā “Dzeja – valodas putni”
Jelgavas pilsētas bibliotēkas rīkotos Dzejas dienu sarīkojumus iecienījuši vairāki simti interesentu. 2018. gada 12. septembrī tika īstenota vērienīga Dzejas dienu kultūras programma “Dzeja – valodas putni”: tikšanās ar dzejnieci Inesi Zanderi; došanās pilsētas ielās ar  dzejriteņiem-divriteņiem un pulcēšanās simboliskās vietās Jelgavas pilsētvidē; tradicionālā Jelgavas Dzejas dienu jauno dzejnieku sacensība – dzejas slams. Dzejas dienu kulminācijā –  valodas putnu salidojums: Valta Ernštreita, Janas Egles, Vasīlija Karasjova un Eduarda Aivara dzejas lasījumi, savukārt Dzejas dienu liriskajā noslēgumā – putnu pavadīšana ar valodas klasiķa Friča Bārdas dzeju Daumanta Kalniņa kvinteta koncertprogrammā “Sirds prieks”. Foto atskats: https://ej.uz/Dzejas_Dienas_Jelgava 
Jūrmalas Centrālās bibliotēkas un Dubultu bērnu bibliotēkas atklāšana
Jūrmalas Centrālā bibliotēka un Dubultu bērnu bibliotēka 2018. gada septembrī uzsāka darbu labiekārtotās un plašās telpās jaunajā Jūrmalas kultūras infrastruktūras celtnē Dubultu Kultūras kvartālā. Lasītāju ērtībai bibliotēkā kalpo arī pašapkalpošanās iekārta grāmatu izsniegšanai/nodošanai. Vairāk informācijas: https://ej.uz/Jurmalas_Biblioteka 
Virtuālā izstāde “Mana novada simtgades cilvēks”
Pierīgas novadu  publisko bibliotēku virtuālā izstāde “Mana novada simtgades cilvēks” ir stāsts par personībām, kuras atstājušas neizdzēšamas pēdas sava novada attīstībā. Šos cilvēkus – zinātniekus, politiķus, māksliniekus, pedagogus, uzņēmējus, sabiedriskos un kultūras darbiniekus – vieno nesavtīgs darbs un rūpes Latvijas labā. Izstādes mērķis ir apzināt sava novada lielākās vērtības – cilvēkus – un atgādināt par viņiem plašākai sabiedrībai. Virtuālo izstādi veidojusi Salaspils novada bibliotēka, sadarbojoties ar 20 publiskajām bibliotēkām (pārstāvēts viss Pierīgas reģions). Saite uz izstādi: https://ej.uz/Virtuala-Izstade
Pērļotu saktu izstāde “DIŽAPĻI” Olaines 1. vidusskolas bibliotēkā
2018. gada rudenī Olaines 1. vidusskolas bibliotēkā interesentiem bija iespēja apskatīt Olaines Pieaugušo izglītības centra pērļotāju – Olaines 1. vidusskolas absolvenšu un arīdzan skolēnu mammu – veltījumu Latvijas simtgadei – izstādi “Dižapļi”. Viens no izstādes tapšanas iedvesmas avotiem bija šī gada Dziesmu svētki, kuros atspoguļojās tērpu un rotu krāšņums. Nosaukums “Dižapļi” nav nejaušs, tā pamatā ir tautiskās rotas “saktas” bagātīgo tradīciju nozīme. Foto atskats: https://ej.uz/Dizapli-Fotografijas 
Cimdu stāsti Ozolnieku novada Centrālajā bibliotēkā
Latvijas simtgades akcijā “Cimdotā Latvija” veiksmīgi iesaistījās arī Ozolnieku novada Centrālā bibliotēka. 2018. gada novembrī bibliotēkas telpās tika eksponēti lasītāju uzticētie cimdi un stāstīti “cimdu stāsti”. Izstādi iepazina vairāk nekā 200 cilvēku. Individuālajiem apmeklētājiem un 7 izglītības iestāžu grupām tika stāstīts par cimdu tradicionālo nozīmi. Sākotnēji ne tik lielai publicitātei iecerētā izstāde iemantoja lielu sabiedrības uzmanību un labvēlīgu apmeklētāju novērtējumu. Šis notikums – izstāde un stāsti – būtiski uzlaboja bibliotēkas publisko tēlu. Informācija par izstādi: https://ej.uz/Cimdota_Latvija
Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēkas gadskārtējie Grāmatu svētki
2018. gada 5. aprīlī Jelgavas 4. vidusskola ar daudzveidīgām tematiskām aktivitātēm atzīmēja gadskārtējos Grāmatu svētkus. Vērienīgās svētku programmas ietvaros skolēni tikās ar pasaku pavārgrāmatas “Baltais lācis” autoriem: Māru Višku un Uldi Daugaviņu, skatījās 5.a klases uzvedumu “Pasakas un receptes”, piedalījās radošajā garšu laboratorijā “Acis uz kociņiem”, kas tika īstenota sadarbībā ar “Karameļu darbnīcu”, un kopā ar mākslinieci Māru Višku koši izpaudās radošajās darbnīcās. Svētku dienā tika sveikti arī čaklākie lasītāji un rīkota lielformāta spēļu izspēle u. c. aktivitātes. Svētku iniciators – skolas bibliotēka. Par svētku norisi: https://ej.uz/Svetku_Norise 
Sveču kompozīcija “Kad sasnigs visdziļākie sniegi un ārā būs tumšs un kluss, es iedegšu gaišu sveci...”
Saskaņā ar seniem ticējumiem Sveču diena iezīmē ziemas viduci. Gaismas šajā laikā vēl joprojām ir maz, tāpēc, lai vieglāk būtu sagaidīt pavasari, šajā dienā mūsu senči mājās iededza sveces. 2018. gada 2. februārī Pededzes bibliotēkas apmeklētājiem bija iespēja apskatīt sveču kompozīciju “Kad sasnigs visdziļākie sniegi un ārā būs tumšs un kluss, es iedegšu gaišu sveci...” un vērot, kā plīvo sveču liesmiņas un kā no aromātiskajām svecēm plūst smarža. Lai gads būtu jautrs un cilvēks skaists, sveču dienā ir dūšīgi jāēd, tāpēc izstādes kulminācijā bibliotēkas viesiem galdā tika celts seno latviešu sveču dienas ēdiens – biezputra ar gaļu.
Meistarklase “Viss, ko cilvēkam vajag, ir mīlestība. Bet mazliet gardumu šad tad nenāks par ļaunu”
Pededzes pagasta tradicionālo svētku – pareizticīgo Meteņdienas (Masļeņicas) – nedēļā tika rīkota meistarklase “Viss, ko cilvēkam vajag, ir mīlestība. Bet mazliet gardumu šad tad nenāks par ļaunu”. Pirmdienā, 2018. gada 12. februārī, Pededzes bibliotēka rīkoja svētku sagaidīšanu. Mājturības istabā sanāca vismazākie un visvecākie bibliotēkas lasītāji, kuriem tika dota iespēja pašiem izcept un baudīt Masļeņicas tradicionālā ēdiena – pankūku – garšu. 16. februārī – viesību dienā – pankūkas cepa, izgaršoja un citus bibliotēkas apmeklētājus ar tām cienāja aktīvo senioru pulciņa dalībnieces.
Atpūtas diena vecākas paaudzes bibliotēkas lasītājiem “Vairo prieku un laimi ap sevi”
Pagājuši 5 gadi kopš Pededzes bibliotēkā pēc pašu iniciatīvas tika dibināts aktīvo senioru pulciņš. Tā biedri "soļo līdzi laikam” ar devīzi “Lai darbs nav par grūtu un brīvais brīdis – par īsu”. 2018. gadā, atzīmējot pulciņa piekto gadadienu, vecākās paaudzes Pededzes bibliotēkas lietotājiem tika rīkoti svētki “Vairo prieku un laimi ap sevi”. Tie norisinājās atpūtas namā “Jost residence”.
Ceļojošā izstāde “Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli”
Salaspils novada bibliotēka, atzīmējot eksprezidentes Vairas Vīķes-Freibergas jubileju, sagatavoja ceļojošo izstādi “Vaira Vīķe-Freiberga. Ar Sauli”. Eksprezidentes dzimtas saknes rodamas Doles salā, Salaspils novadā. 10 stendos foto un fakti stāsta par prezidentes (1999–2007), psiholoģijas profesores, folkloristes dzīves un darba gaitām, par sasniegumiem un aktivitātēm. Eksprezidente ar dzīvesbiedru Imantu Freibergu pagodināja izstādes atklāšanu, kas norisinājās Salaspils novada bibliotēkā. Izstāde turpina ceļot pa Latvijas bibliotēkām. Video sižets no izstādes atklāšanas sarīkojuma: https://ej.uz/Izstades_Atklasana 
Multimediāla vietne “Knuts Skujenieks”
“Vēlos, lai Salaspils bibliotēkā tiktu ierīkots muzejs”, rakstījis dzejnieks, Goda salaspilietis, pārkāpjot 80 gadu slieksni. Tā kā muzeja vai piemiņas istabas tapšana nebija iespējama, Salaspils novada bibliotēka pieņēma dzejnieka aicinājumu un sadarbībā ar K. Skujenieka ģimeni tapa virtuālā vietne: www.knutsskujenieks.lv. Veidot tik plaša apjoma materiālu vienai no spilgtākajām personībām latviešu literatūrā un kultūrā reģiona mēroga bibliotēkai bija liels izaicinājums un milzīga atbildība, kas atbilstoši novērtēta profesionāļu vidū: https://ej.uz/P_Bankovskis_Viedoklis
“Kur saulīte rotājas” – 8. lamiņnieku salidojums
2018. gada 4. augustā Lamiņos notika Pūres pagasta bibliotēkas rīkotie 8. lamiņnieku svētki “Kur saulīte rotājas”. Lamiņu ciemā bibliotekāram ir nozīmīga loma vietējā sabiedrībā. Latvijas valsts simtgades svinību simbolika – bezgalības zīme – tika ievīta arī Lamiņu svētku koncepcijā. Svētku programmā: priestera A. Stepanova uzruna un Sēmes un Zentenes vokālā ansambļa “Domino” muzicēšana Lamiņu baznīcā;  satikšanās parkā – latviešu svētlīnijas stādījumos, iepazīstot A. E. Vēgnera pētījumu par šo tēmu; radošo darbnīcu cikls “Saules gads”; senlatviešu tradicionālās mūzikas priekšnesumi “Suitu dūdenieku” izpildījumā; mielošanās un dancošana. Vairāk informācijas: https://ej.uz/Svetki_Laminos
Izstāde “Rūdolfs Baltaisvilks”
2018. gada 13. augustā aktierim, režisoram, skatuves mākslas pedagogam un rakstnieces Ilzes Indrānes dzīvesbiedram Rūdolfam Baltaisvilkam (1903–1995) apritētu 115 gadi. Atzīmējot novadnieka jubileju, Praulienas pagasta zālē tika atklāta R. Baltaisvilkam veltīta izstāde uz 7 planšetēm, ko papildināja fotogrāfijas, Praulienas teātra lugu eksemplāri, programmiņas, ielūgumi, goda raksti, preses materiāli un grāmatas. Uz izstādes atklāšanas svētkiem ieradās Praulienas iedzīvotāji, režisora ģimene, radi, draugi, kaimiņi un aktieri, kas savulaik režisora vadībā darbojās Praulienas teātrī. Izstāde ceļo arī uz citām bibliotēkām novadā un tuvākajā apkaimē. Izstādes iniciators – Praulienas pagasta bibliotēka. Vairāk informācijas: https://ej.uz/R_Baltaisvilks
Skaļās lasīšanas Talsu reģionālā sacensība
Talsu reģiona bibliotēkas 2018. gadā Nacionālās skaļās lasīšanas sacensībā iesaistīja 750 piekto un sesto klašu skolēnus. Bibliotekāri bija iepriecināti, ka bērni tiek motivēti meklēt grāmatas, lasīt un izvēlēties klausītājiem tīkamus teksta fragmentus. Sacensību norise skolās un bibliotēkās sekmēja publiskās uzstāšanās pieredzi. Skaļās lasīšanas sacensības reģionālais fināls notika Talsu tautas nama Spoguļzālē. Bibliotekāri, skolotāji, vecāki izteica pateicību par tik dabīgu un jauku “piespiešanu” lasīt grāmatu. Video sižets no Skaļās lasīšanas sacensības reģionālā fināla norises: https://ej.uz/Skala_Sacensiba_Talsos
Latvijas vēsture uz Staiceles papīra rakstīta
Staiceles pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Staiceles muzeju “Pivalind” un bijušajiem Staiceles papīrfabrikas darbiniekiem 2018. gadā īstenoja VKKF atbalstītu projektu “Latvijas vēsture uz Staiceles papīra jeb Staiceles papīra fabrikai 120”. Projekta ietvaros tapa saturiski unikāla, apjomīga un kvalitatīva izstāde uz 9 rollapiem “Staiceles pamatakmens – Staiceles papīra fabrika laiku lokos”. Izstādes atklāšana notika Muzeju nakts kultūras programmā “Šūpulis”, kad pie papīrfabrikas pulcējās dažādu paaudžu interesenti un iesaistījās ar izstādes tēmu saistītās aktivitātēs. Projekta laikā tika atspoguļots un stiprināts sadarbības modelis: bibliotēka = muzejs = novadpētniecība = sadarbība! Vairāk informācijas: https://ej.uz/Staiceles_Papira_Fabrika 
Gulbenes novada piederības spēle “Pavedieni”
2018. gadā Gulbenes novada bibliotēka VKKF mērķprogrammas “Latvijai –100” ietvaros īstenoja Gulbenes novada piederības spēli “Pavedieni”. Tās ideja un mērķis – aktīvā veidā, apceļojot Gulbenes novadu, iepazīt tā kultūrvēsturisko mantojumu, ievērojamus novadniekus, unikālas vērtības. Iesaistoties pagastu bibliotekāriem, tika izveidots Ceļvedis ar 100 uzdevumiem. Spēlē piedalījās 63 komandas (270 dalībnieki), iesaistījās 13 novada uzņēmēji un zemnieku saimniecības. Vēsturnieki izstrādāja divus pētījumus par mazāk zināmām novadpētniecības tēmām. Spēle tika izvirzīta Gulbenes novada “Gada balvai kultūrā 2017/2018” un ierindojās labāko trijniekā nominācijā “Novada labākais kultūras pasākums/projekts.” Vairāk par spēli: https://ej.uz/Pavedieni_Celvedis 
Jelgavas pilsētas bibliotēkas Ģimeņu sacensības “Bibliomāni”
Jelgavas pilsētas bibliotēkā 2018. gada 25. novembrī norisinājās Ģimeņu sacensības “Bibliomāni”. Sacensību ideja tapusi Jelgavas pilsētas bibliotēkas Interreg V-A Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros, lai veicinātu paaudžu sadarbību, rosinātu bērnus, vecākus un vecvecākus līdzdarboties un apgūt jaunas zināšanas, mācoties vienam no otra. Pasākumā iesaistījās 25 ģimenes, kas sacensību laikā veica daudzveidīgus ar bibliotēku saistītus izglītojošus uzdevumus. Sacensību noslēgumā tika noskaidrotas 5 aktīvākās un erudītākās komandas, kuras devās uz sacensību finālu Šauļos (Lietuvā). Vairāk informācijas: https://ej.uz/Bibliomani_Finals 
Izstādes “Brīvības ielas stāsts” tapšana Balvos
2018. gadā Latgales kultūras programmas 2018. gada projektu konkursā finansējums tika piešķirts izstādes “Brīvības ielas stāsts” tapšanai, kas vainagojās ar Balvu Centrālās bibliotēkas darbinieku un Balvu iedzīvotāju sadarbību. Gada garumā notika intensīvs Balvu garākās ielas – Brīvības ielas – ēku vēstures izziņas process, kur bibliotekārā darba metodes tika apvienotas ar intervijām. Pētījumā iesaistījās vairāk nekā 70 iedzīvotāji, kas gan klātienē, gan telefoniski dalījās atmiņās, nesa fotogrāfijas no personīgajiem albumiem.  Video sižets no izstādes atklāšanas sarīkojuma: https://ej.uz/Brivibas_Iela_Izstade 
LBB Zemgales nodaļas “Vasaras skola” Lejeniekos
2018. gada 29. augustā LBB Zemgales nodaļa un Bauskas Centrālā bibliotēka ar VKKF atbalstu rīkoja ikgadējo bibliotekāru vasaras skolu. Bauskas novada Ceraukstes pagasta “Lejeniekos” – novadnieka Viļa Plūdoņa muzeja dārzā – pulcējās teju 100 Zemgales reģiona bibliotekāri. Vasaras skola sākotnēji aizsākās kā sporta diena. Tās koncepcija mainās, transformējas un pārsteidz. Vasaras skolas dienas kārtībā: muzejpedagoģiska programma “Lejenieki” – V. Plūdoņa dzimtās mājas un literārais mantojums; radošā darbnīca – “Augusta ziedi Lejenieku pļavās”; saruna par dzīvi “Aktiermeistarība ienāk bibliotēkā”; saviesīgas izdarības. Vairāk informācijas: https://ej.uz/Vasaras_Skola_2018 
“Muzeju nakts 2018” Preiļu Galvenajā bibliotēkā
Preiļu Galvenā bibliotēka 2018. gadā pirmo reizi piedāvāja kultūras pasākumu programmu Muzeju nakts ietvaros. Bibliotēkas durvis bija atvērtas līdz pat plkst. 24.00. Vakara programma bija sadalīta pa konkrētiem laikiem un tēmām: Ģimenes stunda (smilšu galdi, šūpuļdziesmu mācīšanās u. c.); Novadnieku stunda (“Šūpulim goda diena”, UNESCO LNK Stāstu bibliotēkas pasākums “Ko liksim pūriņā”, senu šūpulīšu izstāde un stāsti); Orientēšanā stunda (“Preiļu Galvenās bibliotēkas nakts misija”); Gaismas stunda (ēnu teātris un karaoke bērniem; zīlēšana ar grāmatu); Mūzikas stunda (šūpuļdziesmu dziedājums). Tika sagatavota arī novadpētniecības materiālu izstāde “Viņiem Preiļos ir šūpulis kārts”. Pasākumu norisē iesaistījās necerēti liels dažādu paaudžu interesentu skaits. Foto galerija: https://ej.uz/Muzeju_Nakts_Preilu_Bibl 
Rīgas Centrālās bibliotēkas Latvijas simtgades projekts – izstāde un katalogs “100 grāmatas bērniem”
2018. gada 11. oktobrī Rīgas Centrālajā bibliotēkā tika atklāta izstāde un katalogs “100 grāmatas bērniem”, kas ir veltījums Latvijai simtgadē. Izstādē apkopotas latviešu autoru bērnu grāmatas – pa vienai no katra Latvijas valsts pastāvēšanas gada. Šie izdevumi pieaugušajiem raisa personiskas izjūtas un atmiņas par savu bērnību, savukārt bērniem līdzās pašu lasītajām grāmatām ir iespēja ieraudzīs tās, kas tapušas gadu desmitiem pirms viņu dzimšanas – grāmatas, kuras lasījuši vecāki, vecvecāki un vecvecvecāki. Pārredzamais izstādes iekārtojums un iespēja katru grāmatu paņemt rokās veicina apmeklētājus pakavēties pie tās ilgāk. Izstādes katalogs ir izzinošs izdevums katram interesentam, bet bibliotekāriem un skolotājiem arī metodisks un profesionāli noderīgs. LNT video sižets: https://ej.uz/100_Gramatas_Berniem 
Starptautisks konkurss ģimenēm ar bērniem “ZINI vai MINI” Liepājas bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis”
Liepājas bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis” 2018. gada 24. novembrī notika Ģimeņu sacensību “Zini vai Mini” Liepājas pusfināls. Sacensības tika rīkotas Latvijas–Lietuvas pārrobežu projekta LLL-110 “Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā” ietvaros. Sacensībās iesaistījās un ar dabaszinātni un svešvalodām saistītus uzdevumus veica 25 aizrautīgas, draudzīgas un zinātkāras ģimenes. Pusfināla noslēgumā tika paziņotas rezultatīvākās komandas, kuras devās uz sacensību finālu Šauļos, Lietuvā. Arī pēc sacensībām ģimenes turpina tikties bibliotēkā, pārrunājot dažādas aktuālas tēmas un lietderīgi pavadot laiku. Vairāk informācijas: https://ej.uz/Zini_vai_Mini 
Ģimenes spēļu diena Liepājas bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis”
Liepājas bērnu bibliotēkā “Vecliepājas rūķis” 2018. gada 24. martā notika interaktīvs pasākums visai ģimenei – “Ģimenes spēļu diena bibliotēkā” Liepājas Bērnu un jaunatnes centra galda spēļu pulciņa vadītāja Pētera Riekstiņa vadībā. Pirmo reizi bibliotēkā pulcējās tik liels galda spēļu cienītāju pulks (87 interesenti), liecinot par galda spēļu popularitāti un sekmējot savstarpējo komunikāciju, paaudžu sadarbību, disciplinētību, prasmi uzvarēt un spēju arī zaudēt. Bibliotēka liepājniekiem un tuvējo novadu iedzīvotājiem, t. sk. ģimenēm ar bērniem, ir kļuvusi par vēl draudzīgāku un atvērtāku vidi, piedāvājot plašākas izvēles iespējas brīvā laikā pavadīšanai. Vairāk informācijas: https://ej.uz/Galda_Speles_Biblioteka 
Pasākums “Viesatu pagasta 100 Zudušās mājas”
Viesatu pagasta bibliotēkas pasākums “Viesatu pagasta 100 Zudušās mājas” ir apkopojums 20 gadus veiktam darbam. No 1998. gada  bibliotēka vāc vietvārdus, papildina tos ar fotogrāfijām, atmiņu stāstiem. 2014. gadā bibliotēka vietvārdu kolekcijā sameklēja zudušās mājas un nolēma tās atrast dabā. Tika apzināti cilvēki, kuri varēja pastāstīt par kara gados nopostīto un kolhoza laikā nomeliorēto māju likteņiem. 7 ekspedīcijās piedalījās un ar atmiņu stāstiem dalījās 76 cilvēki. Pasākumā dalībnieki rezumēja ekspedīcijās paveikto, dalījās atmiņās un iezīmēja zudušās mājas kartē. Video sižets par ekspedīcijas norisi: https://ej.uz/100_Zudusas_Majas 
Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pepijas Garzeķes un viņas draugu ceļojums pa profesiju pasauli”
Rūjienas bibliotēkas darbinieces, pārģērbušās par Pepiju Garzeķi, viņas draudzeni Anniku un Burtu meitiņu, 2018. gada mācību gada izskaņā īstenoja karjeras attīstības atbalsta pasākumu “Pepijas Garzeķes un viņas draugu ceļojums pa profesiju pasauli”. Pasākuma ietvaros bibliotekāres devās uz skolām, lai atraktīvā veidā ar bērnu literatūras varoņu starpniecību, izmantojot dzejoļus, spilgtus fragmentus no grāmatām un attēlus, 1. līdz 12. klašu audzēkņiem skaidrotu visu, kas saistīts ar profesiju, tās izvēli un specifikāciju. Piemēram, vecāko klašu skolēni iejutās konkrētu profesiju tēlos. Radās arī jauni, amizanti profesiju nosaukumi: meničeps, figūrists, kanalizators u. c. Pavisam tika apmeklētas 5 skolas un pasākumos iesaistīti ap 250 skolēnu.
Orientēšanās spēle “Literārais detektīvs”
Salaspils novada bibliotēkas Bērnu un jauniešu nodaļa sadarbībā ar Nacionālo botānisko dārzu 2018. gada 21. aprīlī rīkoja orientēšanās spēli “Literārais detektīvs”. Izmantojot karti ar atzīmētiem kontrolpunktiem, 25 komandas (64 dalībnieki) meklēja atbildes uz iepriekš sagatavotiem 22 jautājumiem. Spēlētājiem bija iespēja tuvāk iepazīt botāniskā dārza augu daudzveidību, vienlaikus pārbaudot un papildinot savas zināšanas literatūrā. Kartē atzīmētie meklējamie objekti – augi dabā. Aktivitāte tika rīkota ar nolūku popularizēt saturīga un piepildīta brīvā laika pavadīšanu ģimenes un draugu lokā. Vairāk informācijas: https://ej.uz/Literarais_Detektivs
Madonas bibliotēkas 95 gadu jubilejai veltīts projekts “Soļi un pakāpieni laikā: paaudžu sarunas bibliotēkā”
Madonas novada bibliotēka 2018. gadā īstenoja Latvijas simtgadei un Madonas bibliotēkas 95 gadu jubilejai veltītu projektu “Soļi un pakāpieni laikā: paaudžu sarunas bibliotēkā”, kas saņēma sabiedrības atzinību. Mežsaimnieki, bibliotēku nozares speciālisti, mediķi un vēstures pētnieki – katras nozares trīs paaudžu pārstāvji – projekta ietvaros (sarunu ciklā) dalījās ar saviem stāstiem. Rezultātā tika dokumentēts informatīvs materiāls bibliotēkas novadpētniecības krājuma papildināšanai par pārstāvētajām nozarēm. Izmantojot interaktīvās iespējas – skārienjutīgu monitoru –, projekta laikā tika sagatavota digitāla izstāde “Paaudžu sarunas”. Projekta noslēgumā –  svinīga koncertprogramma “Latviešu mūzikas dārgumi”. Vairāk informācijas: https://ej.uz/Paaudzu_Sarunas 
Izstāde “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”
Atzīmējot Latvijas simtgadi, LNB Atbalsta biedrība izveidojusi ceļojošo izstādi un katalogu “Bibliotēkas, kas palīdzēja izaugt Latvijai”. Izstādē atspoguļoti stāsti par 12 Latvijas publiskajām bibliotēkām, kurām ir būtiska nozīme Latvijas tapšanā par valsti, izceļot to bagāto vēsturi un dibināšanā iesaistītās personības. Izstādes izveide ir apliecinājums, ka sabiedriska organizācija, kas ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Latvijas bibliotēku atbalstā, ar izstādes palīdzību atspoguļo bibliotēku nozīmi un klātesamību Latvijas valsts tapšanā. Līdz ar izstādes izveidi biedrība akcentē bibliotēku lomu dažādos valstiski svarīgos procesos ne tikai Latvijas valsts tapšanas laikā, bet arī mūsdienās. Vairāk informācijas: https://ej.uz/12_Latvijas_Bibliotekas 
Rēzeknes Centrālās bibliotēkas Gada balva “LASIs 2017”
2018. gadā Rēzeknes Centrālās bibliotēka iedibināja Gada balvu “LASIs 2017”, svinīgā pasākumā godinot bibliotēkas lasītājus. Pirmo reizi bibliotēkas gada balva tika pasniegta 2018. gada 21. martā. 7 nominācijās tika sveikti čaklākie lasītāji un aktīvākie bibliotēkas apmeklētāji (uzticīgais bibliotēkas lasītājs, aktīvākā ģimene bibliotēkā, aktīvākais interneta lietotājs u. c). Šīs balvas iedibināšana stiprina atgriezenisko saiti “bibliotēka–lasītājs”. Svarīga ir balvas ilgtspēja. Tieši Latvijas simtgadē bibliotēka uzsāka sumināt lasītājus, kuri daudzu gadu garumā ir bijuši uzticīgi bibliotēkai un grāmatu lasīšanai. Viņi ir sekmējuši lasītveicināšanu sabiedrībā kopumā un attīstījuši vietējās kopienas kultūrvidi. Vairāk informācijas: https://ej.uz/LASIs_2017 
Lai balsojums būtu korekts, tā apstiprināšanai, lūdzu, ievadiet savu kontaktinformāciju.
Apstiprinām, ka zemāk sniegtā informācija netiks izmantota citiem nolūkiem.
Balsotāja vārds, uzvārds *
Pārstāvētā bibliotēku nozares iestāde *
Jūsu e-pasta adrese *
Paldies!
Uz tikšanos Latvijas Bibliotēku festivālā 2019!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy