نظرسنجی از کیفیت خدمات ارائه شده در میز خدمت الکترونیکی
اطلاع رسانی در مورد محل مورد مراجعه برای دریافت خدمت الکترونیکی
Clear selection
آیا اطلاع رساني در خصوص خدمات قابل ارائه (خدمات، وب سایت، .......) مناسب است ؟
Clear selection
دسترسی به خدمات الکترونیکی به سرعت بارگذاری می شود؟
Clear selection
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار
Clear selection
میزان انطباق کلي خدمات ما با انتظارات شما چگونه است ؟
Clear selection
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy