Kvalita života, ľudské práva, extrémizmus

Dotazník pre pracovníkov a pracovníčky detských domovov Dotazník je anonymný, slúži výhradne na výskumné účely (Lukšík, 2017, PedF TU, ivan.luksik@truni.sk)
1. Mali ste počas svojej praxe v detských domovoch dieťa, mladého človeka, ktoré/ý sa z vlastnej iniciatívy, alebo aj na popud iných, sám, alebo v nejakej skupine zaujímal o veci verejné, konal v prospech iných, sociálneho a životného prostredia (dobrovoľníctvo, angažovanosť keď niečo nefunguje a pod. ) a to v detskom domove alebo aj mimo neho?
Ak ste odpovedali v predchádzajúcej otázke áno, prosím pokračujte v odpovedaní na ďalšie otázky, ak ste odpovedali nie, pokračujte otázkou 5:
2. Koľko takých detí, mladých ľudí ste počas svojej praxe stretli?
Your answer
3. Popíšte krátko správanie, aktivity, postoje a pod. jedného takéhoto dieťaťa, mladého človeka, ktorého ste dobre poznali:
Your answer
4. Kliknite na to, čo toto dieťa, mladého človeka vystihuje *
1 - minimálne
2- málo
3- priemerne
4 - veľa
5 - maximálne
neviem posudiť
Bol uznávaný/a rovesníkmi
Uvedomoval si svoje práva
Pociťoval zo svojho okolia lásku
Bol emočne vyrovnaný
Mal podporu vedenia DeD
Mal podporu blízkych priateľov
Bol vytrvalý, šiel si za svojim cieľom
Netrpel materiálnym nedostatkom
Cítil sa bezpečne (žije v bezpečnom prostredí?)
Bol zdravý
Mal pozitívny vzťah k sebe
Nebál sa rizika
Nebol zaťažený problémami z minulosti
Rád sa učil nové veci
Mal v sebe veľa energie
Vedel sa uvoľniť
Vedel využívať svoj voľný čas
Zúčastňoval sa na rôznych kultúrnych podujatiach
Mal podporu svojej rodiny
Mal vzor v niekom dospelom
Mal vzor v niekom z rovesníkov
5. Máte, alebo mali ste počas svojej praxe v detských domovoch dieťa, mladého človeka, ktoré/ý malo/mal: a. radikálne názory, alebo aktivity, sympatizoval s radikálnymi skupinami, obhajoval a presadzoval nejaké zásadnú zmenu v svojom okolí, alebo spoločnosti?
b. hlásal nejakú extrémistickú ideológiu (napr. fašizmus, komunizmus, anarchizmus, rasizmus, antisemitizmus), ktoré sú proti demokratickému poriadku, popierajú ľudské práva, ústavu?
c. patril k niektorej subkultúre (skinhead, punk, black metal, hooligans a pod.)?
Ak ste odpovedali na niektorú z predchádzajúcich troch otázok áno, prosím pokračujte v odpovedaní na ďalšie otázky:
Koľko takých detí ste počas svojej praxe stretli, uveďte počet. Tých radikálnych (a)?
Your answer
Tých extrémistických (b)?
Your answer
Tých zo subkultúr (c)?
Your answer
6. Popíšte, prosím krátko správanie, aktivity, postoje a pod. jedného takéhoto dieťaťa, mladého človeka, ktoré, ktorého ste dobre poznali:
Your answer
7. Zaradili by ste ho k (môžete označiť aj viac možností):
8. Kliknite na to, čo toto dieťa, mladého človeka vystihuje *
1 - minimálne
2- málo
3- priemerne
4 - veľa
5 - maximálne
neviem posudiť
Bol uznávaný/a rovesníkmi
Uvedomoval si svoje práva
Pociťoval zo svojho okolia lásku
Bol emočne vyrovnaný
Mal podporu vedenia DeD
Mal podporu blízkych priateľov
Bol vytrvalý, šiel si za svojim cieľom
Netrpel materiálnym nedostatkom
Cítil sa bezpečne (žije v bezpečnom prostredí?)
Bol zdravý
Mal pozitívny vzťah k sebe
Nebál sa rizika
Nebol zaťažený problémami z minulosti
Rád sa učil nové veci
Mal v sebe veľa energie
Vedel sa uvoľniť
Vedel využívať svoj voľný čas
Zúčastňoval sa na rôznych kultúrnych podujatiach
Mal podporu svojej rodiny
Mal vzor v niekom dospelom
Mal vzor v niekom z rovesníkov
9. Ako je to podľa vašej skúsenosti v detských domovoch?
10. Ak máte komentár k tejto otázke, uveďte tu:
Your answer
Teraz Vás poprosíme o niekoľko demografických údajov
11. Váš detský domov sa nachádza v kraji:
12. Váš detský domov je:
13. Váš vek:
Your answer
14. Pohlavie:
15. Dosiahnuté vzdelanie
16. Vaša pracovná pozícia
17. Počet rokov pedagogickej praxe?
Your answer
18. Ak máte potrebu vzdelávať sa v oblasti ľudských práv a prevencie extrémizmu v ústavnej starostlivosti nechajte nám na seba kontakt (pôjde o program kontinuálneho vzdelávania, rozsah: 20 hod.), tel. a e-mail.
Your answer
Ďakujem za Váš čas pri vypĺňaní dotazníka! Prosím stlačte Submit, aby sa odpovede odoslali do anonymného súboru.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service