แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้มาติดต่อราชการที่มีต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
คำชี้แจง : แบบสอบถามความพึงพอใจฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อนำผลความพึงพอใจดังกล่าวไปปรับปรุงและ พัฒนางานของหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น สำนักงานศาลยุติธรรมจึงขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ศาลยุติธรรมกำกับดูแลให้ผู้มาติดต่อราชการศาลยุติธรรมเป็นผู้ให้ข้อมูลตามแบบสอบถามนี้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms