Нэг. Дэмжлэгт удирдлага
Дэмжлэгт удирдлага
Таны хүйс
Таны нас
1.1. Байгууллагын ерөнхий захиралын удирдах арга барил, чадварлаг байдал *
Required
1.2. Дэд захирал, алба, тасгийн дарга нарын удирдах арга барил, чадварлаг байдал *
Required
1.3. Удирдлагын манлайлал, үлгэр дууриалал
1.4. Шийдвэр гаргалтад хамт олны оролцоо
1.5. Шийдвэр гаргалтад Үйлдвэрчний эвлэлийн оролцоо
1.6. Шагнал урамшуулалын тогтолцооны ил тод, шударга байдал
1.7. Хүний нөөцийн сонгон шалгаруулалтын ил тод байдал
1.8. Санхүүгийн ил тод байдал
1.9. Хүний нөөцийн гадаад сургалтын ил тод байдал
1.10. Ажлын нэмэгдэл хөлс олголт
1.11. Мөнгөн бус тусламж, нийгмийн баталгааг хангахад дэмжлэг үзүүлэлт
1.12. Тасралтгүй суралцагч байгууллага байх тогтолцоо
1.13. Ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээний шударга зарчим
1.14. Шинэ санаа, санаачилгыг дэмжих, нэвтрүүлэх байдал
1.15. Удирдлагадаа санал, бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломж
1.16.Ажиллагсдын эрүүл мэндийг хамгаалах үйл ажиллагаа
1.17. Байгууллагын ерөнхий захиралын ёс зүй
1.18. Шууд удирдлага/алба, тасаг/-ын ёс зүй
1.19. Багаар ажиллах чадвар
Хоёр. Хүний нөөцийн хөгжих боломж
2.1. Мэдлэг, мэргэшлээ дээшлүүлэх, ашиглах боломж
2.2. Мэргэжлийн болон эрдмийн зэрэг хамгаалах боломж
2.3. Шинэ санаа, дэвшилтэт арга, аргачлал нэвтрүүлэх боломж
2.4. Эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх, үр дүнг ашиглах боломж
Гурав. Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүй, үйлчилгээний соёл
3.1. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн зарчим, хэрэгжилт
3.2. Эмчийн угтах, мэндлэх, найрсаг харилцаа, үйлчлэх соёл
3.3. Эмнэлгийн мэргэжилтний угтах, мэндлэх, найрсаг харилцаа, үйлчлэх соёл
3.4. Эмчийн сонсох, зөвлөгөө өгөх ур чадвар
3.5. Эмнэлгийн мэргэжилтний сонсох, зөвлөгөө өгөх ур чадвар
3.6. Үйлчилгээний ажилтны угтах, мэндлэх, найрсаг харилцаа, үйлчлэх соёл
3.7. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний бие биенээ хүндэтгэх ур чадвар
3.8. Хамт олны харилцаа, эв нэгдэл
3.9. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн, ажилтны хувцаслалт, энгэрийн тэмдэг, хувийн соёл
3.10. Үйлчлүүлэгчийн нууцыг хадгалах боломж
Дөрөв. Байгууллагын соёл
4.1. Байгууллагын алсын хараа, эрхэм зорилго, стратегийг ажилтан бүр мэддэг, хэрэгжилтийг хангаж ажилладаг
4.2. Ажилтнуудын угтах, мэндлэх, хүндлэх, үйлчлэх соёл
4.3. Бүртгэх, лавлагаа мэдээлэл өгөх соёл
4.4. Байгууллагын дотоод орчны соёл, тав тух
4.5. Байгууллагын гадаад орчны тохижилт
4.6. Хүнд өвчтөн, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан үйлчилгээ
4.7. Байгууллагын хөгжил, дэвшил, үйл ажиллагааны маркетинг
4.8. Байгууллагын соёлын бусдаас ялгарах давуу тал, дүр төрх (имидж)
4.9. Байгууллагын үйлчилгээний соёлын дэг журам, зарчим
4.10. Байгууллагаараа бахархах таны сэтгэл
Тав. Тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал
5.1. Тусламж, үйлчилгээний стандартын мөрдөж ажиллах боломж
5.2. Тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах боломж
5.3. Яаралтай дуудлагын тусламжийн чанар, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах боломж
5.4. Лабораторийн тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллах боломж
5.5. Тусламж, үйлчилгээний алдаа, эрсдэлгүй ажиллах боломж
5.6. Ажлын хариуцлага, шуурхай байдал, цаг ашиглалт
5.7. Оношилгоо, эмчилгээнд шинэ технологи, нэр төрөл нэмэгдсэн байдал
Зургаа. Ажлын байрны аюулгүй, дэмжлэгт орчин
6.1. Эмнэлгийн эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал
6.2. Ажлын байрны тав тух, агааржуулалт, тохижилт
6.3. Ажлын хувцас, багаж хэрэгслийн хангамж, хамгаалал
6.4. Ажиллагсдын хоолны газрын эрүүл ахуй, тохижилт, үйлчилгээ
6.5. Ажлын байрны чийрэгжилт, алжаал тайлах нөхцөл
Та байгууллагаасаа ямар дэмжлэг, хэрэгцээг хүсч байна, үүнийг шийдвэрлэх талаар таны бодол юу вэ?
Бусад саналаа бичнэ үү?
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy