დამსაქმებელთა კითხვარი
გამოკითხვა კონფედენციალურია
გქონდათ თუ არა შემთხვევა გეთანამშრომლათ კოლეჯ "სიო"-ს სტუდენტებთან?
მინიმუმ რა ასაკის უნდა იყოს სამედიცინო პერსონალი
უნდა წყვეტდეს თუ არა პრაქტიკოს ექთნად გახდომის საკითხს საშუალო სკოლის ატესტატის ქონა ან არ ქონა ?
საშუალო სამედიცინო პერსონალის დასაქმებულთა დიდი ნაწილი 50%-ზე მეტი მოდის
თქვენი შეხედულებით რამდენად შეესაბამება კურსდამთავრებულთა ათვისებული უნარ-ჩვევები(თეორიული და პრაქტიკული)დასაქმების სფეროს?
უზრუნველყოფს თუ არა საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულთა კომპეტენცია მათ კონკურენტუნარიანობას დასაქმების ბაზარზე თქვენს სფეროში
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service