,,InterCap“ projekto seminaras / ''InterCap'' project workshop
,,Kaip mokyti apie globalaus pasaulio iššūkius? Kritinio mąstymo ugdymas per tarptautinės migracijos ir darnaus vystymosi procesų analizę“ / "How to teach about global world challenges? Developing critical thinking through analyzing the processes of international migration and sustainable development"

Mokytojus rengiančios institucijos seminaras (būsimiems) mokytojams / Training Workshop to Pre-/In-service Teachers by Teacher Training Institutions

2020 m. gruodžio 7 d. / December 7, 2020
InterCap: Developing capacities together: European CSO-university networks for global learning on migration, security and sustainable development in an interdependent world [Project number: CSO-LA/2017/388-136]
Vardas, pavardė / Name, surname *
Organizacija / Organization *
El. paštas / Email *
Jūs esate / You are: *
Sutinku, kad duomenų valdytojas – VšĮ ,,Diversity Development Group“ - tvarkytų mano asmens duomenis - vardą, pavardę, el. pašto adresą ir informaciją apie darbovietę - tam, kad el. paštu galėtų mane informuoti apie 2020 m. gruodžio 7 d. vyksiantį projekto ,,InterCap“ (Nr. CSO-LA/2017/388-136) seminarą ir renginio dalyviui(-ei) išrašomą pažymėjimą (sertifikatą). Siekiant ištirti ir įvertinti renginio kokybę tvarkomi duomenys bus saugomi 6 (šešerius) kalendorinius metus nuo sutikimo gavimo momento. / I agree that data manager - ''Diversity Development Group'' - would process my personal data - name, surname, email address - in order to inform me (by email) about the project ''InterCap'' (No CSO-LA/2017/388-136) training workshop (to be held on December 7, 2020) and the certificate issued for the event participants. In order to investigate and evaluate the quality of the event, the processed data will be stored for 6 (six) calendar years from the moment of obtaining the consent. *
Neprieštarauju, kad projekto ,,InterCap“ (Nr. CSO-LA/2017/388-136) viešinimo ir vertinimo tikslais 2020 m. gruodžio 7 d. renginys būtų fotografuojamas ir filmuojamas. / I do not object that for the purposes of publicizing and evaluating the project InterCap (No. CSO-LA / 2017 / 388-136), its event (to be held on December 7, 2020) would be photographed and filmed. *
Papildomos pastabos, komentarai / Additional notes
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy