Анкетна карта за обратна връзка с гражданите
Администрацията на Община Самоков събира и анализира Ваши предложения
САМОКОВ
САМОКОВ
Използвали ли сте досега услугите на администрацията на Община Самоков?
Какво е Вашето мнение за административното обслужване на принципа на "едно гише"
Може да изберте няколко отговора.
Как оценявате качеството на обслужване в Общинска администрация - гр.Самоков
На какво ниво от нашата администрация осъществихте контакт
Колко често ползвате услугите на общината?
Лесно ли се намира информация за администрацията на Общината и услугите, които извършва?
Лесно ли се открива информация за начина на достъп до услугите ?
Писмената информация (табели, брошури, писма, формуляри) според Вас са:
Моля отбележете по скалата 3 - най-добро до 1 - най-лошо
Ясна, лесна рабираема
Писмената информация (табели, брошури, писма, формуляри) според Вас са:
Моля отбележете по скалата 3 - най-добро до 1 - най-лошо
Точна
Писмената информация (табели, брошури, писма, формуляри) според Вас са:
Моля отбележете по скалата 3 - най-добро до 1 - най-лошо
Пълна
Устните обяснения, които дават служителите преценявате като
Моля отбележете по скалата 3 - най-добро до 1 - най-лошо
Ясни, лесно разбираеми
Устните обяснения, които дават служителите преценявате като
Моля отбележете по скалата 3 - най-добро до 1 - най-лошо
Точни
Устните обяснения, които дават служителите преценявате като
Моля отбележете по скалата 3 - най-добро до 1 - най-лошо
Пълни
Служителите се държат с клиентите вежливо и с уважение
Служителите се отнасят с мен по същия начин, както с останалите клиенти
Служителите разбират моя проблем/моето запитване
Коя от формите за обслужване смятате, че най-много се нуждае от подобрение
Може да избирате няколко отговора
Как преценявате развитието на града ни в посока
Моля отбележете по скалата 3 - най-добро до 1 - най-лошо
Озеленяване
Как преценявате развитието на града ни в посока
Моля отбележете по скалата 3 - най-добро до 1 - най-лошо
Осветеление
Как преценявате развитието на града ни в посока
Моля отбележете по скалата 3 - най-добро до 1 - най-лошо
Благоустрйство
Споделете виждането си относно развитието на Община Самоков
Your answer
В какво желаете да инвестираме вашите пари?
Your answer
Вие сте ?
На колко години сте ?
С какво образование сте?
Към коя група се причислявате ?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms