Inscripció al Banc del Temps del Turó de Can Mates

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Important

  D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, les seves dades seran incorporades al fitxer “Banc del Temps del Turó de Can Mates”, del qual és responsable l’AMPA de l’escola.Les seves dades es tractaran amb l'única finalitat de la difusió de les activitats del Banc del Temps. Les dades no seran cedides a cap tercer, excepte en els supòsits que preveu la llei. Consent en el tractament de les seves dades en els termes i finalitats indicats. Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit adreçat al Banc del Temps de l’Escola Turó de Can Mates,, C. Josep Irla, 50 de Sant Cugat del Vallès, o per correu electrònic a bancdeltemps.escolaturo@gmail.com