CYBER SECURE LIGHT - Thematic survey for SMEs – Polish version
Wersja polska (tłumaczenie z języka angielskiego)

Niniejsza Ankieta jest integralną częścią miedzynarodowego projektu CYBER SECURE LIGHT którego celem jest mapowanie możliwości współpracy MŚP za pośrednictwem klastrów wspólpracujacych w ramach projektu.
Zapraszamy do wspólpracy i wypełnienia ponizszej ankiety

***

UWAGA:
Wszystkie informacje przekazane przez każdą osobę / organizację będą poufne i nikt inny niż osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie badania nie będzie miał dostępu do informacji dostarczonych przez indywidualnych respondentów.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Wielkość firmy: *
Inne:
Sektor firmy: *
Inne:
Państwo, region *
SEKCJA 1 – Poziom zarządzania innowacjami, poziom technologii i potrzeby dla transferu technologii
Które innowacyjne narzędzia (jeśli są dostępne) używa Twoja firma?
Clear selection
Inne:
W jaki sposób narzędzia te przyczyniają się do rozwoju Państwa firmy?
Czy Twoja firma ma zdolność skutecznego reagowania na możliwości rynku zewnętrznego i wewnętrznego?
Clear selection
Jeśli tak, jak oceniasz swoją zdolność?
Clear selection
Jakie elementy wzmacniają zdolność Twojej firmy do wprowadzania nowych pomysłów, procesów i produktów na rynek?
Clear selection
Inne:
Czy Twoja firma ma jakiekolwiek umowy współpracy z interesariuszami w celu transferu technologii?
Clear selection
Jeśli tak, proszę określić, kto jest dostawcą technologii:
Czy Twoja firma wykonuje i/lub uczestniczy w jakichkolwiek działaniach związanych z transferem technologii i wiedzy?
Clear selection
Jeśli tak, proszę określić, kto zarządza procesem, do kogo jest adresowany i jak często jest wykonywany
Jaki jest poziom możliwości technologicznych Twojej firmy?
Clear selection
Jakie są poziomy gotowości technologicznej (TRL) Twojej firmy?
Clear selection
Jaki jest poziom technologiczny pozyskiwania komponentów/surowców/materiałów, niezbędnych do osiagniecia w Twojej firmie wydajności i efektywności?
Clear selection
Jaki jest poziom technologiczny pozyskiwania komponentów/surowców/materiałów, niezbędnych do osiagniecia w Twojej firmie wydajności i efektywności?
Clear selection
SEKCJA 2 – Trudności w dostępie do technologii i finansowania
Jaki jest obecnie najbardziej palący problem, przed którym stoi Twoja firma?
Clear selection
Inne, proszę określić:
Jakie są główne trudności, z którymi boryka się Twoja firma, jeśli chodzi o dostęp do finansowania i dofinansowania dla ogólnej poprawy zasobów technologicznych firmy? W przypadku finansowania dłużnego - kredyty bankowe, wybierz:
Clear selection
Inne, proszę określić:
W przypadku finansowania kapitałem własnym - kapitał podwyższonego ryzyka, aniołowie biznesu, wybierz:
Clear selection
Inne, proszę określić:
Pozabankowe finansowanie MŚP: finansowanie społecznościowe, sekurytyzacja
Clear selection
Inne, proszę określić:
Jakie są główne bariery, przed którymi stoi Twoja firma, jeśli chodzi o dostęp do kluczowych technologii wspomagających, aby zachować konkurencyjność i wykorzystać nowe rynki?
Clear selection
Czy dostęp do finansowania/dofinansowania jest kluczową i krytyczną kwestią dla poprawy zasobów technologicznych twojej firmy?
Clear selection
Czy Twoja firma ma alternatywne sposoby na ulepszenie zasobów technologicznych?
Clear selection
Jeśli tak, proszę określić:
SEKCJA 3 – Networking, procesy współpracy, wspólna współpraca i sieci międzysektorowe
Czy twoja firma uczestniczy w działaniach sieciowych (lokalnych / krajowych / międzynarodowych) sprzyjających poszerzeniu twoich szans na rynku międzynarodowym?
Clear selection
Jeśli tak, proszę wymienić działania w zakresie sieci, w których uczestniczyła Państwa firma, oraz związane z nimi wyniki:
Czy Twoja firma jest zainteresowana udziałem w międzysektorowym networkingu i współpracy?
Clear selection
Jeśli tak, proszę wskazać którym sektorem jesteście zainteresowani?
Clear selection
Jeśli tak, proszę określić:
Jaką współpracą jesteś zainteresowany?
Clear selection
Inne, proszę wskazać:
Czy Twoja firma ma międzynarodową strategię biznesową?
Clear selection
Jeśli tak, jakie są główne priorytety krótko- i długoterminowe? Krótkoterminowe:
Clear selection
Inne, proszę wskazać:
Długoterminowe:
Clear selection
Inne, proszę wskazać:
Jeśli nie, to w jaki sposób Twoja firma uczestniczy w rynkach zewnętrznych?
Clear selection
Inne, proszę wskazać:
SEKCJA 4 – Bieżące usługi biznesowe klastra
Jakie są trzy główne usługi biznesowe, z których korzystasz w swoim klastrze (Staropolskiej Izbie)?
Clear selection
Inne, proszę wskazać:
Czy bycie członkiem Staropolskiej Izby Przemysłowo - Handlowej (KLASTER - Innowator) przyczynia się do poprawy ogólnego stanu Państwa działalności, innowacji i możliwości rynkowych?
Clear selection
Czy uważają Państwo, że wsparcie biznesowe w zakresie klastrów i usługi w zakresie transferu technologii są zgodne z rzeczywistymi potrzebami, potrzebami technologicznymi i celami rynkowymi firmy?
Clear selection
Jeśli nie, proszę podać kilka pomysłów na ulepszenie świadczenia usług.
Adres kontaktowy *
****koniec**** Dziękujemy za wypełnienie ankiety.
Zespół projektowy – Świętokrzysko-Podkarpacki Klaster INNOWATOR Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy