แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการให้บริการจากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารของ กรมฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.ความสะดวก รวดเร็ว/ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร *
2. ข้อมูลข่าวสารมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน *
3. ข้อมูลที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
4. ข้อมูลที่ได้รับนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ *
5. ความสะดวกสบาย ความสะอาด และความสวยงามของสถานที่ให้บริการ(ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) *
6. ภาพรวมต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม *
ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy