Formularz zgłoszeniowy do XV edycji Ligi Odpowiedzialnego Biznesu
Liga Odpowiedzialnego Biznesu to program edukacyjny Forum Odpowiedzialnego Biznesu, którego celem jest edukowanie i budowanie nowych kadr menedżerów, przedsiębiorców, animatorów społecznych i liderów zmian. Program skierowany jest do studentów i studentek z całej Polski zainteresowanych odpowiedzialnym biznesem, którzy chcą promować tą ideę w swoim środowisku lokalnym. Program odpowiada zapotrzebowaniu współczesnym wymogom rynku, ponieważ przygotowuje młodych ludzi nie tylko teoretycznie, ale i praktycznie do działania w określonym obszarze społecznym. Jest to szansa na bogate doświadczenie, niezapomniane przeżycia i trwałe kontakty.
INFORMACJE O KANDYDACIE/KANDYDATCE
Nazwisko, Imię *
Your answer
Wiek
Your answer
Rok studiów *
Your answer
Kierunek *
Your answer
Tryb studiów *
Required
Adres e-mail *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Więcej o mnie w Internecie
(opcjonalnie link do np. LinkedIn, Facebooka, Twittera; strony koła naukowego; bloga)
Your answer
INFORMACJE O UCZELNI
Nazwa uczelni *
Your answer
Adres uczelni *
Your answer
Województwo *
Your answer
Imię, nazwisko i tytuł naukowy Prorektora ds. studenckich *
Your answer
DODATKOWE INFORMACJE
Czy działasz w organizacji studenckiej? *
(np. koło naukowe/ samorząd studencki itp.)
Jeśli tak, to w jakiej?
Your answer
Czy posiadasz doświadczenie w pracy zespołowej? *
Czy posiadasz doświadczenie w organizacji wydarzeń/konferencji/ projektów itp.? *
(jako koordynator/ka)
Jeśli tak, wymień: temat, termin realizacji, typ grupy odbiorców, liczbę odbiorców
Your answer
Czy brałeś/aś udział w szkoleniach dotyczących odpowiedzialnego biznesu lub zrównoważonego rozwoju? *
(pomijając wydarzenia organizowane przez LOB)
Jeśli tak, wymień: temat, termin realizacji, przez kogo zorganizowane?
Your answer
LIGA ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU
Oceń swoją wiedzę o CSR *
(zaznacz odpowiedni numer, gdzie: 1 – nie wiem, czym jest CSR; 5 – wiem dużo nt. CSR)
Czy kiedykolwiek brałeś/aś udział w Akademii Odpowiedzialnego Biznesu? *
Required
Czy kiedykolwiek brałeś/aś udział w wydarzeniach/projektach LOB? *
Jeśli tak, wypisz nazwy tych wydarzeń (oraz rok, w których się odbyły)
Your answer
Czy w czasie swoich studiów spotkałeś/aś się z tematyką CSR podczas zajęć?
(jeśli tak - w ramach jakiego przedmiotu?)
Your answer
Opisz jak widzisz swoją rolę jako Ambasadorki/Ambasadora CSR *
(do 350 znaków ze spacjami)
Your answer
Skąd dowiedziałeś/aś się o programie Ambasadorów CSR? *
Your answer
DZIĘKUJEMY ZA WYPEŁNIENIE FORMULARZA! Teraz prześlij swoje CV i krótką prezentację :)
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, na adres: milosz.marchlewicz@fob.org.pl należy przesłać aktualne CV oraz 4-slajdową prezentację opisującą Twój największy sukces (w formacie ppt/pptx/odp/pdf).

Jeśli w ciągu 3 dni roboczych od wysłania wniosku nie otrzymasz potwierdzenia przesłania aplikacji, prosimy o kontakt telefoniczny: 22 627 18 71 (Miłosz Marchlewicz, Liga Odpowiedzialnego Biznesu)

Zgody
Podczas wydarzeń w ramach Ligi Odpowiedzialnego Biznesu Organizatorzy (Forum Odpowiedzialnego Biznesu) oraz Opiekunowie ścieżek edukacyjnych (CCC, Henkel, Bank BGŻ BNP Paribas, ERGO Hestia) mogą przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg spotkań dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatorów i Opiekunów.
Uczestnictwo w rekrutacji oraz spotkaniach LOB jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatorów i Opiekunów, wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas spotkań mogą zostać umieszczone na stronie internetowej LOB lub innej stronie Organizatorów lub Opiekunów oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii.
Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatorów i Opiekunu z tytułu wykorzystywania ich wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby LOB.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Report Abuse - Terms of Service