Rekrutacja na szkolenie na temat drugiego naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
Formularz rejestracyjny
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Imię *
Your answer
Nazwisko *
Your answer
Data wyrażenia zgody *
MM
/
DD
/
YYYY
Klauzula informacyjna
Zgodnie z Art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016), informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów,
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: adres e-mail: iod@podkarpackie.pl, telefonicznie +48 177476709, drogą pocztową: na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, albo poprzez bezpośredni kontakt w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą od dnia przesłania zgłoszenia do 28 września 2018, a następnie na czas dokumentacji Programu zgodnie z jego zasadami na podstawie Art.6 (1)(a) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
4) Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty prawnie upoważnione do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych zgodnie z prawem: Komisja Europejska, Wykonawca wyłoniony w postępowaniu na organizację ww. cyklu szkoleń oraz jego podwykonawcy, firma Google udostępniająca narzędzie, za pomocą którego został opracowany formularz rejestracyjny;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez pięć lat od daty wypłaty salda końcowego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA-BIAŁORUŚ-UKRAINA 2014-2020;
6) Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
7) Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Podanie danych osobowych jest opcjonalne, ale odmowa udostępnienia niezbędnych danych nie pozwoli na realizację czynności prawnych Administratora i wykonanie zadania niezbędnego do zorganizowania pobytu na wybranym szkoleniu z cyklu szkoleń nt. drugiego naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 organizowanych w Polsce Wschodniej w dniach 11-28 września 2018

Polityka Prywatności firmy Google *
*
Financed by the funds of the Cross-border Cooperation Programme Poland–Belarus–Ukraine 2014-2020.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service