Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju
Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Te kilka pytań, na które Państwo odpowiecie pozwoli nam na zdobycie wiedzy nt. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
Czy realizacja zadań finansowo-rzeczowych LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadawalającą? *
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "nie" to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
Clear selection
Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich potrzebnych informacji? *
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi "nie" to prosimy o informację jakie zmiany można wprowadzić, aby polepszyć system.
W jakim stopniu kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? *
Kompletnie nie spełniają
Spełniają bardzo dobrze
Kryteria wyboru projektów są: *
Required
Co można zrobić, aby poprawić katalog kryteriów? *
Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? *
W jakim stopniu wybrane projekty realizowane w ramach LSR przyczynią się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczynią się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LSR? *
Nie przyczynią się wcale
Bardzo się przyczynią
Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest zadawalająca? *
Kompletnie nie jest
Jest bardzo zadawalająca
Jaka jest skuteczność działania biura LGD (dot. działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)? *
Jakie zmiany należałoby wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizować cele LSR? *
Czy sposób ogłaszania konkursów jest zgodny z Harmonogramem ogłaszania konkursów? *
Inne uwagi wypełniającego ankietę *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy