Khảo Sát Cam Kết Gia Đình của Học Khu Thống Nhất Milpitas 2019-2020
Sự đóng góp của quý vị là điều cần thiết để chúng tôi đáp ứng các Mục tiêu Chiến Thuật của chúng tôi và phác thảo kế hoạch trong ba năm tới. Xin vui lòng dành một chút thời gian để cung cấp cho chúng tôi ý kiến của quí vị về cách chúng tôi đang làm trong những nỗ lực của chúng tôi trong ba lĩnh vực chính sau đây.

1) Tiếp nhận ý kiến từ cha mẹ trong xây dựng các mối quan hệ
2) Xây dựng quan hệ hợp tác vì thành tích của học sinh
3) Tiếp nhận ý kiến để ra quyết định

Chúng tôi cảm ơn quí vị đã dành thời gian và đóng góp giá trị. Xin vui lòng hoàn thành khảo sát không muộn hơn ngày 31 tháng 1
Vui lòng chọn trường con bạn theo học
Xin vui lòng chọn trình độ cấp lớp *
Required
Next
This form was created inside of MUSD. Report Abuse