PŘIHLÁŠKA do Klubu přátel farmářských tržišť Jiřák a Náplavka

Milí naši návštěvníci!

Pokud vás, tak jako nás spojují myšlenky a postoje níže uvedené, připravili jsme pro vás KLUB PŘÁTEL
FARMÁŘSKÝCH TRŽIŠŤ JIŘÁK A NÁPLAVKA.

Klub je tady pro všechny, kteří jsou příznivci farmářských tržišť Jiřák a Náplavka, navštěvují je,
nakupují na nich, přáli by si je vylepšovat, kultivovat, chtěli by, aby sloužily svému prvotnímu účelu,
tedy podpoře prodeje českých autentických kvalitních potravin většinou z malých a středních farem,
aby sloužily k setkávání přátel a aby usilovaly o neustálé vylepšování kvality českých potravin,
jejich kvality a prokazatelného původu.

Klub je tady také pro ty, kteří jsou ochotni si za svými zájmy stát.

A co nás čeká? Rádi bychom se se členy občas setkávali, zvali členy např. na ochutnávky nových
potravinových výrobků (sýry, uzeniny, pečivo...), zvali členy na různé slavnosti potravin
(jablko, med, bylinky...), představili členům zajímavé hosty nejen z oblasti gastronomie,
předávali se vzájemně zajímavé receptury a zkušenosti a tak podobně. Vše brzy upřesníme.

Pokud se takovými myšlenkami ztotožňujete, vyplňte prosím níže uvedený dotazník, abychom znali
co možná nejlépe potřeby a touhy vás - členů a zároveň, abyste se řádnými členy stali.

Předem upozorňujeme, že:

a) členství je zdarma
b) vás k ničemu nezavazuje
c) vaše osobní údaje (jméno a emailová adresa) budou použity výhradně ve spojení s klubem
a nebudou poskytovány třetím osobám
d) na výhodách pro členy klubu pracujeme a postupně je budeme zveřejňovat (v tomto formuláři nejsou ještě uvedeny)

  Captionless Image
  This is a required question
  Rok narození musí být mezi lety 1900 a 2014
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  S členstvím musíte souhlasit.
  This is a required question