Päevajuhiks Lille värvimaale 2015

NB! Päevajuhid on juba olemas! Täida ankeet ainult siis, kui soovid tulla varupäevajuhiks, kui keegi ei peaks saama tulla.

Värvimaal töötatakse täiskasvanute juhendamisel ja järelevalve all. Iga noor saab töötada kuni 20 tundi. Tunnitasu on 2,34 eurot. Noorega sõlmitakse käsundusleping.

Päevajuhtide tööülesanded Lille värvimaal 2015 on:
* Lasterühmade vastuvõtmine,
* Mängude juhendamine ja läbiviimine,
* Lasterühmade juhendamine ja abistamine nuputamisraja läbimisel,
* Meisterdamise õpitoa juhendamine ja laste abistamine meisterdamisel,
* Laste juhendamine ja abistamine seiklusraja läbimisel,
* Näitemängu sissejuhatamine, assisteerimine ja kokkuvõtva arutelu juhtimine,
* Lasterühmadega tagasisideringi läbiviimine ja rühma ärasaatmine,
* Programmi ettevalmistamine, asjade valmispanemine, programmijärgne koristamine.

Mais toimuvad noortele koolitused ja proovid, mis arvestatakse tööaja sisse.
N, 7. mai 16-17.30 Tutvumimängud ja sissejuhatus teemasse (1,5 h)
N, 14. mai 16-17.30 Programmi läbitegemine (1,5 h)
T, 19. mai 16-17.30 Programmi viimistlemine (1,5 h)

I vahetus
20. mai 15-18 peaproov (3 h)
21.-22. mai (N-R) 8.30-14.00 (5,5 h)

II vahetus
E, 25. mai 15-18 peaproov
26.-27. mai (T-K) 8.30-14.00 (5,5 h)

III vahetus
27. mai 15-18 peaproov
28.-29. mai (N-R) 8.30-14.00 (5,5 h)

R, 29. mai 16-17.30 tagasiside- ja tänuring + tundide fikseerimine ajatabelis (1,5 h)

Lisainfo: Lille maja noorsootöö spetsialist Auli Auväärt, tel 53 088 999 või auli.auvaart@raad.tartu.ee

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question