LMA absolventu aptauja
Saskaņā ar Augstskolu likumu, Latvijas Mākslas akadēmijas pienākumu lokā ir vākt un analizēt informāciju par absolventu nodarbinātību vismaz trīs gadus pēc augstskolas absolvēšanas. Vienlaikus ziņas par absolventu darba gaitām un viņu viedoklis par iegūto izglītību ir neatsverama informācija, kura var kalpot par pamatu turpmākai studiju kvalitātes un studiju vides uzlabošanai augstskolā.
Tāpēc lūdzu Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura, maģistra un doktora studiju programmu absolventus piedalīties LMA absolventu aptaujā.
1. Absolvētā programma *
Ja esat vairākas reizes absolvējis LMA, lūdzu, norādiet jaunāko absolvēto programmu
2. Absolvēšanas gads *
Ja esat vairākas reizes absolvējis LMA, lūdzu, norādiet jaunākās absolvētās programmas absolvēšanas gadu
3. Apakšnozare (specialitāte) *
Lūdzu norādiet apakšnozari, kurā studējāt, ja studējāt vairākās apakšnozarēs, tad lūdzu norādiet to, kurā absolvējāt jaunākajā programmā
4. Lūdzu atzīmējiet savu viedokli par studiju kvalitāti LMA
Augsta studiju kvalitāte - 5, zema studiju kvalitāte - 1
Zema studiju kvalitāte
2
3
4
Augsta studiju kvalitāte
Kopējā studiju kvalitāte LMA
Studiju kvalitāte jūsu izvēlētajā apakšnozarē
Studiju kvalitāte ar jūsu apakšnozari nesaistītajos studiju kursos
Clear selection
5. Jūsu patreizējā nodarbinātība *
6. Vai pēc studiju beigšanas LMA Jums izdevās atrast darbu vai uzsākt profesionālās gaitas savā nozarē? *
7. Vai jūsu studiju process jūs pietiekami sagatavoja profesionālai darbībai
Clear selection
8. Vai Jūsu pašreizējā profesionālā darbība atbilst iegūtajai izglītībai LMA?
Clear selection
9. Ja jūsu profesionālās darbības joma neatbilst apakšnozarei, kurā jūs studējat, lūdzu atzīmējat apakšnozari, kura atbilst jūsu patreizējam profesionālās darbības laukam
10. Darba vietas nosaukums, tās atrašanās vieta (valsts, pilsēta)
Ja nevēlaties, varat neatbildēt uz šo jautājumu
11. Studiju apakšnozares, kuras jūsuprāt būtu nepieciešams pastiprināt LMA
12. Jaunas studiju apakšnozares, kuras būtu nepieciešamas uzsākt un attīstīt LMA
13. Studiju apakšnozares, kuras jūsuprāt būtu jāmaina vai jāapvieno
13. Lūdzu atzīmējat savu viedokli par studiju kvalitāti sekojošajos studiju priekšmetu grupās
Augsta studiju kvalitāte - 5, zema studiju kvalitāte - 1
Zema studiju kvalitāte
2
3
4
Augsta studiju kvalitāte
Apakšnozares speciālo priekšmetu bloks
Vispārējo mākslas priekšmetu bloks
Humanitāro priekšmetu bloks
Vasaras studiju bloks
Noslēguma darba izstrāde
Clear selection
15. Studiju priekšmeti, kuri jūsuprāt būtu nepieciešami jūsu studiju laikā
16. Studiju priekšmeti, kuri jūsuprāt nebija vajadzīgi
17. Vai jūsu studiju process jūs pietiekami sagatavoja noslēguma darba izstrādei
Clear selection
18. Vai darba vadītāja (konsultanta) palīdzība noslēguma darba izstrādes laikā bija pietiekoša
Clear selection
19. Vai, ņemot vērā jūsu izvēlēto studiju apakšnozari un vēlāko darba pieredzi, studiju laikā bija pietiekami liela iespēja piedalīties sekojošajās studiju aktivitātēs?
Iespējas bija nepietiekamas
2
3
4
Iespējas bija pietiekamas
Patstāvīgs radošais darbs
Studiju un prakšu starptautiskās mobilitātes projekti
Sadarbības projekti
Līdzdalība izstādēs vai mākslas projektos
Saskare ar profesionālo jomu / industriju, prakses uzņēmumos
Piedalīšanās izglītības darbā
Clear selection
20. Cik liela nozīme, ņemot vērā jūsu izvēlēto studiju apakšnozari un vēlāko darba pieredzi, bija sekojošajām studiju aktivitātēm?
Nenozīmīga nozīme
2
3
4
Liela nozīme
Patstāvīgs radošais darbs
Studiju un prakšu starptautiskās mobilitātes projekti
Sadarbības projekti
Līdzdalība izstādēs vai mākslas projektos
Saskare ar profesionālo jomu / industriju, prakses uzņēmumos
Piedalīšanās izglītības darbā
Clear selection
21. Vai jūs ieteiktu studijas jūsu apakšnozarē arī citiem, kuri vēlētos studēt mākslu vai dizainu?
Clear selection
22. Ko jūs ieteiktu tiem, kuri vēlētos studēt vai šobrīd studē LMA, lai viņi labāk sagatavotos karjerai mākslas vai dizaina jomā?
23. Vai Jūs atbalstāt ieceri dibināt LMA absolventu asociāciju?
Clear selection
24. Vai Jūs būtu ieinteresēts iestāties un līdzdarboties šajā asociācijā?
Clear selection
25. Kādi būtu Jūs interesējošie absolventu asociācijas sniegtie pakalpojumi/iespējas
Cik būtiski Jūsu studiju laikā Jums bija zemāk minētie faktori saistībā ar akadēmijas darbības un studiju procesa kvalitāti?
Nebija būtiski
2
3
4
Ļoti būtiski
Studiju kursu kvalitāte un nodrošinājums
Studiju programmas pētnieciskā un radoši mākslinieciskā ievirze
Studiju programmas praktiskā ievirze
Darba pieredzes iekļaušana studiju procesā/saturā (prakses iespējas)
Mācībspēku nodrošināta uzraudzība un atbalsts
Tiešsaistes komunikācijas iespējas ar mācībspēkiem un universitātes vadību
Mācību materiālu pieejamība tiešsaistē, e-mācību rīki un pašmācības iespējas
Studiju procesa vērtēšana (studentu viedokļa uzklausīšana un apkopošana)
Atbalsts studijām ārvalstīs
Karjeras centrs vai nepieciešamība to izveidot
Telpas (tehniski labiekārtotas, vizuāli patīkamas)
Literatūras krājums bibliotēkā(-ās)
Bibliotēkas(-u) e-resursi un piekļuve datu bāzēm
Labi organizēti bibliotēkas tiešsaistes pakalpojumi (literatūras pasūtīšana, rezervēšana, katalogs)
Publiskais IT aprīkojums
Wi-Fi bezvadu tīkla pieejamība
LMA un studiju programmas mājaslapa
LMA sociālais klimats
Izmitināšana (kopmītnes)
Dzīvesvietas attālums
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy