PACTE PER L’EQUITAT PER ALS INFANTS 0-3 I LES SEVES FAMÍLIES
SRA. PRESIDENTA FRANCINA ARMENGOL

La Convenció dels Drets dels Infants reconeix el seu dret a l’educació i obliga a l’administració a vetllar perquè totes les persones dels diferents sectors de la societat tinguin accés a l'educació des del seu naixement.

L’article 15 de la LOE estableix que “Las Administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo. Asimismo coordinarán las políticas de cooperación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo...”

Unicef, Save the Children, Càritas (FOESSA), Creu Roja, OCDE, Fundació Bofill,... reclamen una oferta educativa de qualitat per als infants en situació més vulnerable com a recurs necessari per fer possible l’equitat present i futura per què : “...la Educació 0-3 és l’etapa educativa amb més poder igualador” com diu Save the Children en el seu darrer informe “Desheredados” (2017) a la pàg. 115.

No és admissible que més d’un miler de famílies no tenguin accés a un a plaça escolar de 0-3 i que l’única acció del Govern sigui pretendre autoritzar guarderies sense cap intencionalitat educativa i amb una normativa que permetria condicions deplorables.

Per tot açò, recordant el compromís d’aquest Govern per a la millora de l’educació en aquesta comunitat, li demanam que aturi el decret i es posi en marxa:
(1) Una comissió d’experts que elaborin un “Llibre Blanc de l’educació 0-3 a les Illes Balears” en el que s’analitzi les diferents dimensions de la realitat actual i proposi línies i programes d’actuació.
(2) Que generi un debat d’àmplia participació.
(3) Per arribar a una Proposta de Pla d’Atenció als Infants 0-3 a les Illes Balears que pugui ser aprovat en el Parlament per assolir així unes polítiques acordades i estables en aquesta matèria que té tanta incidència en l’equilibri social a les Illes.

Li recordam (1) la necessitat que les famílies amb infants més petits puguin accedir a les convocatòries de beques de menjador (2) i la necessitat que la Conselleria d’Educació inclogui l’atenció a la diversitat a les escoletes públiques en la mateixa línia que ho estableix per als infants a partir dels 3 anys.

I perquè així consti signo el present escrit,

=======================
Aquesta acció està coordinada pel Col•lectiu 0-3 de Menorca i per l’Assemblea 0-3 de Mallorca i d’Eivissa.
=================================
Us informem que en aplicació de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, les vostres dades s’incorporaran a un fitxer de titularitat i responsabilitat del Col•lectiu 0-3 de Menorca i per l’Assemblea 0-3 de Mallorca i d’Eivissa. Aquestes dades es faran servir exclusivament per a mantenir-vos informat de la campanya objecte de la recollida de signatures. Els usuaris poden exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició, cancel•lació i/o comunicar el seu desig de no rebre informació sobre la campanya mitjançant un missatge de correu electrònic a
escolesinfantilsmenorca@gmail.com
03assemblea@gmail.com
================================================
El termini per enviar el formulari és fins al 18 de febrer

Email address *
Nom i llinatges *
Your answer
DNI *
Your answer
Població
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms