HOBS: Integritetspolicy, GDPR
För dig som valt att engagera dig aktivt och/eller stöttar HOBS som medlem. Nedan förklarar vi hur vi hanterar dina personuppgifter. Detta godkänns genom att du fyller i fälten nedan med namn, efternamn, email och/eller telefonnummer tillsammans med ort och datum.

1. Inledning
Skyddet av dina personuppgifter och din personliga integritet är självklart av yttersta vikt för HOBS och vi bedriver därför ett aktivt och fortlöpande arbete med att säkerställa att all vår behandling av personuppgifter följer tillämplig lagstiftning, tillsynsmyndigheters beslut, vägledningar och föreskrifter samt rättspraxis. Denna integritetspolicy GDPR har vi tagit fram för att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt öka din förståelse för hur vi arbetar. Om du vill utöva dina rättigheter enligt personuppgiftslagstiftningen eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att maila gun.bengtsson@hobs.se

2. Vem ansvarar för hur vi behandlar dina personuppgifter?
Riksförbundet HOBS, organisationsnummer: 802401-1002 ,besöksadress Södra Bulltoftavägen 51 Malmö är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att all hantering av dina personuppgifter sker i enlighet med tillämpliga lagar och regler. När vi i denna integritetspolicy skriver ”HOBS”, ”vi”, ”oss” eller ”vår” syftar vi på den ideella organisationen med namnet Riksförbundet HOBS . Personuppgiftsansvarig är Gun Bengtsson som nås på: gun.bengtsson@hobs.se.

3. Generellt om dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Du har även rätt att begära radering, begränsning eller invända om hur vi behandlar dina personuppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla ett samtycke till behandling av personuppgifter som du eventuellt har lämnat till oss med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Ditt samtycke är en förutsättning för att vi ska få behandla dina personuppgifter. Återkallat samtycke betyder att vi inte får fortsätta att behandla personuppgifter om dig för det ändamål som samtycket avsåg och kunna kommunicera med dig. Du har även rätt att få felaktiga personuppgifter rättade. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över hantering av personuppgifter. Om du vill veta mer om dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

4.Vilka uppgifter behandlar vi om dig och varför?
I olika situationer som du kommer i kontakt med oss kan du komma att ge oss personuppgifter. Personuppgifter inkluderar namn, efternamn, adress, e-post och/eller telefonnummer. Detta gör vi för att vi vill hantera administration kring verksamheten som du har valt att engagera dig i om det gäller, medlemskap eller aktivt engagemang så behöver vi ibland komma i kontakt med dig för att skicka ut nyhetsbrev eller dylik information.

7. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att behandlas av Riksförbundet HOBS. Dina personuppgifter sparas i en pärm och i ett word dokument som enbart anställda eller styrelsemedlemmar har tillgång till. Uppgifterna kan komma att delas med projektets bidragsgivare för att vi ska kunna visa hur många engagerade/registrerade personer vi har i vår verksamhet. Dina personuppgifter raderas om verksamheten läggs ner.

8. Överförs dina uppgifter till länder utanför EU eller EES (tredje land)?
HOBS kommer inte dela dina uppgifter till länder utanför EU eller ESS (tredje land).

9. Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi skyddar dina personuppgifter genom att endast personer som faktiskt behöver åtkomst till dina personuppgifter får tillgång till dem samt att vi endast lagrar information som du har samtyckt till.

10. Vilka regler gäller för hur länge mina personuppgifter sparas?
Vi behandlar dina personuppgifter så länge du är aktiv hos oss. Som aktiv syftar vi till att vara en stödmedlem, aktiv medlem, volontär eller ambassadör. Vi behandlar inte dina personuppgifter längre än nödvändigt. Det vill säga för respektive ändamål och rättar oss efter gällande lagstiftning, myndighetsbeslut och rättspraxis. Då det inte finns någon rättspraxis över hur länge en får spara personuppgifter kommer vi att justera tidsperioden för hur länge som vi sparar dina uppgifter och vi kommer då ta kontakt med dig igen.


*Denna integritetspolicy GDPR fastställdes av Riksförbundet HOBS den 8 januari 2020
Vilken typ av engagemang har du hos HOBS?
Clear selection
Vill få medlemsbrev som skickas ut 1-2 gånger per år? *
Fyll i de uppgifterna nedan som bekräftelse för vilka uppgifter vi får lagra om dig. Namn & efternamn
Email *
Telefonnummer
Jag godkänner att Riksförbundet HOBS, organisationsnummer: 802401-1002, besöksadress Södra Bulltoftavägen 51 Malmö, samlar in uppgifter om mig. Att HOBS har sparat uppgifter om antingen, namn, efternamn, adress, email och/eller telefonnummer. HOBS har informerat genom integritetspolicy GDPR (ovanstående information) som uppdaterades senast den 8 januari 2020. *
Required
Ort & datum du fyllt i integritetspolicy, GDPR *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy