MEMNUNİYET ANKETİ*
Genişleyen vizyonuyla ve kendini sürekli yenileyen yapısıyla Mardin Artuklu Üniversitesi olarak, vatandaşlarımızın görüş, öneri ve değerlendirmelerini almayı görev biliyoruz. Bu gaye ile aşağıdaki sorulara vereceğiniz cevapları planlama ve uygulama süreçlerimize katacağımızdan emin olmanızı isteriz. Üniversitemize yönelik fikir ve düşüncelerinizin bizlere güç vereceği inancıyla katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

                                                                                          Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü
Cinsiyetiniz *
Yaşınız *
Eğitim Durumunuz *
Mesleğiniz *
Tamamen katılmıyorum (1) Katılmıyorum (2) Kararsızım (3) Katılıyorum (4) Tamamen katılıyorum (5) *
1
2
3
4
5
Mardin Artuklu Üniversitesi toplumun bilgilendirilmesine yönelik seminer, panel, konferans vb. etkinlikler düzenler.
Mardin Artuklu Üniversitesi toplumun bilgilendirilmesine yönelik yayınlar (broşür, kitapçık, dergi vb.) yapar.
Mardin Artuklu Üniversitesi yaşam boyu öğrenmeyi destekler, bu kapsamda mesleki eğitime yönelik kurs ve sertifika programları düzenler.
Mardin Artuklu Üniversitesi toplumdaki sosyal sorumluluk bilincini önemser, bu kapsamda topluma faydalı projeler hazırlar.
Mardin Artuklu Üniversitesi topluma açık sosyal etkinlikler (örneğin; müzik, tiyatro, sergi, söyleşi vb.) düzenler.
Mardin Artuklu Üniversitesi ulusal ve uluslararası önemli günleri önemser ve bu günlerin anlamına uygun etkinlikler düzenler.
Mardin Artuklu Üniversitesi kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, meslek odaları ve konfederasyonlar, iş dünyası, sivil toplum örgütleri, eğitim kurumları ve diğer üniversiteler ile yakın ilişki içerisindedir.
Mardin Artuklu Üniversitesi’nin yöneticilerine ulaşılması kolaydır.
Mardin Artuklu Üniversitesi’nin akademik ve/veya idari personeline ulaşmak kolaydır.
Mardin Artuklu Üniversitesi, çevreye önem verir; çevreyi korumak ve iyileştirmek amacıyla çeşitli bilimsel ve uygulamalı faaliyetler düzenler.
Mardin Artuklu Üniversitesi, engeli olan bireyleri önemser, onların iş ve sosyal yaşamlarını desteklemeye yönelik bilimsel ve uygulamalı faaliyetlerde bulunur.
Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencileri, topluma yönelik düzenlenen bilimsel, sosyal, kültürel ve spor faaliyetlerinde aktif rol alır.
Mardin Artuklu Üniversitesi öğrencilerine yeterli barınma/yurt imkanı sağlar.
Mardin Artuklu Üniversitesi kentin gelişimine ve ekonomik büyümesine olumlu katkı sağlar.
Mardin Artuklu Üniversitesi hizmetlerinde toplumun beklentilerini önemser ve sunmuş olduğu hizmetlerle topluma güven duygusu verir.
Mardin Artuklu Üniversitesi toplumla ilişkilerinde hesap verebilirliği önemser, şeffaf ve adil bir yönetim sergiler.
Mardin Artuklu Üniversitesi’nin mezunları, alanlarında yeterli bilgi, beceri ve yetkinliklere sahiptir, toplumsal değerlere saygılıdır, davranışları ile toplum içerisinde örnek kişilik sergiler.
Mardin Artuklu Üniversitesi’ne iletilen istek, öneri ve şikayetler dikkate alınır.
Mardin Artuklu Üniversitesi, oluşturduğu işbirliklerinde sorumluluklarını eksiksiz olarak yerine getirir.
Mardin Artuklu Üniversitesi’nin toplum içerisindeki imajı olumludur.
Mardin Artuklu Üniversitesi’ne ilişkin belirtmek istediğiniz görüş, öneri ve beklentileri yazınız.
* Bu anketin düzenlenmesinde İstanbul Aydın Üniversitesinin "Toplum Memnuniyeti Anketi"nden yararlanılmıştır.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Mardin Artuklu Universitesi.