Registration l Đăng ký
The Vietnam Initiative for Energy Transition (VIETSE) has developed a potential solid waste scenario in Vietnam and analysed the technical solutions to optimise this resource. Based on the output research, VIETSE created a visualisation tool on the solid waste potential in Vietnam at the urban and industrial scale to contribute to realising the future potential of this field in the energy transition with the goals of reducing environmental pollution reduction and protecting the climate. This tool is expected to support the investment decision-making process, develop effective waste management and treatment policies, and contribute to the energy industry development and environmental protection.

With the aim to foster the efficient use of waste, follow the “WASTE IS A RESOURCE” principle to protect the environment, and contribute to the Net-Zero target by 2050, VIETSE cordially invites you to participate in the webinar on “Optimizing the exploitation of solid waste potential in Vietnam” with the following information:

- Tentative Time : 14h00 - 17h00, Tuesday, 19th July 2022
- Venue                 :  Online via Zoom platform
- Language            : Vietnamese and English

We look forward to welcoming you to the event!

--------

Sáng kiến về Chuyển dịch Năng lượng Việt Nam (VIETSE) đã xây dựng kịch bản tiềm năng chất thải rắn ở Việt Nam, tiến hành nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật nhằm khai thác tối ưu nguồn tài nguyên này. Dựa trên kết quả nghiên cứu đầu ra VIETSE đã phát triển công cụ trực quan về tiềm năng chất thải rắn tại Việt Nam ở quy mô đô thị và công nghiệp nhằm góp phần nhận diện tiềm năng tương lai của lĩnh vực này trong quá trình chuyển dịch năng lượng với các mục tiêu giảm ô nhiễm môi trường và bảo vệ khí hậu. Chúng tôi kỳ vọng công cụ này sẽ hỗ trợ cho quá trình ra quyết định đầu tư cũng như xây dựng chính sách quản lý và xử lý chất thải một cách hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của ngành năng lượng và bảo vệ môi trường.

Nhằm mục tiêu thúc đẩy hiệu quả sử dụng rác theo phương châm “Rác là tài nguyên” hướng tới bảo vệ môi trường, góp phần đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, VIETSE trân trọng kính mời Quý đại biểu tham dự Toạ đàm “Tối ưu hoá khai thác tiềm năng chất thải rắn tại Việt Nam” với thông tin như sau:

- Thời gian dự kiến : 14h00 - 17h00, thứ Ba, ngày 19 tháng 07 năm 2022
- Địa điểm                 : Trực tuyến trên Zoom
- Ngôn ngữ                 : Tiếng Việt và Tiếng Anh

Chúng tôi rất mong được chào đón Quý vị tại buổi Toạ đàm!

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Please choose the language you prefer to communicate during the roundtable *
Xin lựa chọn ngôn ngữ Quý vị mong muốn được sử dụng trong quá trình diễn ra đối thoại trực tuyến.
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy