KAJIAN KEPUASAN PELANGGAN PEJABAT BENDAHARI BAGI TAHUN 2015

Tujuan kajiselidik ini adalah untuk menilai kepuasan pelanggan terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh Pejabat Bendahari, UMT. Justeru, sukacita tuan / puan dipohon untuk melengkapkan semua butiran seperti yang tertera. Semua maklumat adalah untuk kegunaan kajian ini sahaja.
  This is a required question
  This is a required question

  Sila tandakan seksyen tuan / puan berurusan

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PENILAIAN MUTU PERKHIDMATAN

  Dengan menggunakan skala berikut, sila beri penilaian anda terhadap aspek-aspek yang dinyatakan 1 ( Tidak memuaskan) 2 (Memuaskan) 3 (Baik)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  PENILAIAN KESELURUHAN PRESTASI PERKHIDMATAN

  This is a required question

  KENYATAAN ADUAN / PENGHARGAAN PELANGGAN

  Tuan / puan adalah dialu-alukan untuk memberi sebarang komen, aduan atau penghargaan mengenai perkhidmatan yang diterima di jabatan kami atau berkaitan penyampaian khidmat kewangan yang disediakan di ruangan ini :
  This is a required question

  BUTIR-BUTIR PELANGGAN

  Kami amat menghargai sekiranya tuan / puan dapat melengkapkan ruangan dibawah ini bagi memudahkan sebarang rujukan dibuat kelak. (tidak diwajibkan)
  This is a required question