Prihláška - Letný pobytoví tábor STROJ ČASU

Prihláška je platná až po zaplatený zálohy vo výške 50% z ceny tábora minimálne do 30 dni od prihlásenia. Prihlášku je potrebné odovzdať do 30. Júna 2016 v sakristií Dominikánskeho kláštora Zvolen - Západ, alebo poslať na adresu DOMKA, Novozámocká 73, 96001 Zvolen, prípadne sa prihlásiť pomocou internetového formuláru na našej webovej stránke www.zvolen.domka.sk. Cenu môžete uhradiť na náš účet – 304 33 55 358/0200 (IBAN: SK5902000000003043355358) (nezabudnite na identifikáciu vášho prevodu), alebo odovzdať spolu s prihláškou v sakristií dominikánskeho kláštora Zvolen - Západ.. Pozor! Kapacita tábora je obmedzená! Čas odovzdania prihlášky rozhoduje! Po prihlásený vám bude do schránky doručené všetky potrebné informácie.


Svojím podpisom na tejto prihláške dávam ako zákonný zástupca vyššie uvedenej dotknutej osoby svoj výslovný informovaný súhlas prevádzkovateľovi: Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Zvolen, so sídlom Novozámocká 73, 96001 Zvolen, IČO: 35985879 so spracúvaním osobných údajov vyššie uvedenej dotknutej osoby
v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia, pohlavie, mail, telefónne číslo, za účelom súvisiacim
s jej účasťou na podujatí a to na obdobie 1 roka.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question