Dag 1 Seminarium Kontraster & Relaxation med MR Contrast Explorer
I detta seminarium kan du själv undersöka hur olika bildtagningsparametrar påverkar bildkontrasten. Om du tycker att bilden inte ser ut exakt som den ska, kan det bero på att det är en beräknad bild. Tanken är dock att ge en intuitiv känsla för hur parametrar kan väljas för önskat resultat. Du kan anpassa fönstret med Window/Level.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Öppna MR Contrast Explorer. Se till att du har en spinnekobild med TE=10 ms och TR=10 000 ms. Vad har bilden för viktning?
Öka TE. Vad händer?
Hur ska du välja TE för att få en bra bildkontrast?
Clear selection
Sätt TE=80 ms och minska TR från 10000 till 3500 ms. Vad händer med kontrasten?
Clear selection
Sätt TE=80 ms och TR=350 ms. Kontrasten?
Sätt TE=10 ms och TR=350 ms. Vad har bilden för viktning?
Clear selection
Byt till Gradienteko.
Clear selection
Variera TE långsamt mellan 1 och 10 ms (B0=1.5T). Vad händer?
Sätt TE~2.3 ms (B0=1.5T)
Clear selection
Byt fältstyrka 1.5 T → 3 T
Sätt flippvinkel=15°. Vad har bilden för viktning?
Clear selection
Sätt TE~35 ms. Vad har bilden för viktning?
Clear selection
Sätt TE~2.3 ms och TR~6 ms. Sänk sedan Noise level till 0.
Clear selection
Vad har bilden för viktning?
Clear selection
Byt nu tillbaka till spinneko. Sätt TE=80 ms och TR=10 000 ms. Vad händer när du klickar i "Fat Suppression"?
Klicka ur "Fat Suppression" och klicka i "Inversion Recovery"
Clear selection
Kan du ställa in TI så att signalen från fett försvinner?
Kan du ställa in TI så att signalen från likvor försvinner? Använd Fat Suppression om du vill (TE = 100, TR = 10000).
Sätt TE=100 ms och TR=3000 ms. Kan du ställa in TI så att signalen från likvor försvinner igen?
Submit
Clear form
This form was created inside of Neurorad Karolinska. Report Abuse