Percepció del consumidor i la seva orientació envers els productes agrícoles obtinguts amb mètodes de Producció Integrada (PI)
El qüestionari següent pretén recollir informació sobre els hàbits alimentaris dels consumidors i la seva disposició a comprar fruita i verdura obtinguda amb mètodes de PI. El qüestionari te tres seccions: (1), Informació General, (2) Hàbits de menjar i de comprar queviures, (3) Percepció i orientació envers aliments obtinguts amb mètodes de PI.

L’enquesta és part del projecte EUCLID ‘Europe China Leverage for IPM Demonstrations’ finançat per la Comissió de la UE en el marc del programa H2020. L’activitat de recerca d’EUCLID te per objectiu el desenvolupament de mètodes de control de plagues, malalties i males herbes més sostenibles tant a Europa com a la Xina per tal de reduir els efectes negatius dels pesticides sobre la salut humana i el medi ambient, reduir les pèrdues de rendiment en l’agricultura, i proveir de suport científic les polítiques de la EU i la Xina.

El qüestionari és anònim. Les dades que recollim amb les respostes al qüestionari es manejaran tot complint estrictament les lleis de privacitat i només s’utilitzaran en el marc de l’activitat de recerca d’EUCLID.

SECCIÓ 1. Informació General
1. El seu gènere
2. Edat
3. La seva nacionalitat
4. El seu país actual de residència
5. Nombre de persones en la seva unitat familiar
6. Els ingressos mensuals totals de la seva unitat familiar (nets, en euros)
7. La seva activitat professional
8. Si estudia o treballa, quant de temps dedica a l’estudi o la feina?
9. El seu nivell d’estudis
SECCIÓ 2. Hàbits de menjar i de comprar queviures
10. La seva dieta és
11. Quin percentatge de la seva dieta representen la fruita, la verdura i els llegums?
12. És vostè qui escull el que es menja a la seva família?
13. On compra habitualment el menjar? (Pot escollir més d‘una resposta amb un màxim de 3)
14. Quan compra el menjar (incloent-hi la fruita i la verdura), quins criteris té? (Pot escollir més d‘una resposta amb un màxim de 3)
15. A parer seu, un aliment d’alta qualitat és: (Pot escollir més d‘una resposta amb un màxim de 3)
16. En quina mesura (en una escala del 0= no gens al 4= molt) els ingressos familiars influeixen en la qualitat de la fruita i verdura que compra?
SECCIÓ 3. Percepció i orientació envers aliments obtinguts amb mètodes de Producció Integrada (PI)
17. Per mètodes de IP entenem la producció de cultius sans a través de mètodes de conreu amb el mínim impacte en els ecosistemes rurals tot limitant l’ús de productes fitosanitaris (fungicides, herbicides, insecticides, …) de síntesi química i, en canvi, promoure l’ús de sistemes/ mètodes naturals de control fitosanitari i de prucció. Està ja familiaritzat amb aquests últims?
18. Com vau saber dels mètodes de PI? (RESPONDRE NOMÉS SI CONEIXEU AQUESTS MÈTODES)
19. Segons vostè, la Producció Integrada (PI) vol dir: (RESPONDRE NOMÉS SI CONEIXEU AQUESTS MÈTODES)
20. Segons vostè, la Producció Integrada (PI) vol dir: (RESPONDRE NOMÉS SI CONEIXEU AQUESTS MÈTODES)
21. Hi ha al teu país una etiqueta que identifiqui els productes agrícoles (fruita, verdura, llegums) que han estat produïts amb mètodes/ tècniques de PI?
22. En els darrers sis mesos, has comprat fruita/ verdura/ llegums certificats i etiquetats com a ecològic?
23. Si la resposta última ha estat no, per què?
24. En els darrers sis mesos, has comprat fruita/ verdura/ llegums certificats i etiquetats com a produïda amb mètodes de PI? (RESPONDRE NOMÉS SI CONEIXEU ELS MÈTODES PI)
25. Si la darrera resposta has estat no, per què?(RESPONDRE NOMÉS SI CONEIXEU ELS MÈTODES DE PI)
26. Si vas comprar o si tinguessis ganes de comprar productes obtinguts amb mètodes PI, per què ho vas fer o ho faries?(RESPONDRE NOMÉS SI CONEIXEU ELS MÈTODES DE PI) (Pot escollir més d‘una resposta amb un màxim de 3)
27. Quan compres o vas comprar productes obtinguts amb mètodes PI, ho faries o ho vas fer per:(RESPONDRE NOMÉS SI CONEIXEU ELS MÈTODES DE PI)(Pot escollir més d‘una resposta amb un màxim de 3)
28. On compres (o on els compraries) productes obtinguts per mètodes PI?(RESPONDRE NOMÉS SI CONEIXEU ELS MÈTODES DE PI)(Pot escollir més d‘una resposta amb un màxim de 3)
29. Compres (o compraries) productes importats obtinguts amb mètodes PI?(RESPONDRE NOMÉS SI CONEIXEU ELS MÈTODES DE PI)
30. Penses que els productes obtinguts amb PI son segurs per menjar?(RESPONDRE NOMÉS SI CONEIXEU ELS MÈTODES DE PI)
31. Si has contestat No o parcialment si, per què?
Your answer
32. Penses que els productes de l’agricultura ecològica són segurs?
33. Si has contestat No o parcialment si, per què?
Your answer
34. En productes iguals però produïts amb mètodes de producció diferents (agricultura convencional, producció integrada, agricultura ecològica) quin triaries?
Compro rutinàriament
Per a mi no hi ha diferencies
M’estimo més productes convencionals
M’estimo més productes ecològics
M’estimo més productes PI
Només compro si és ecològic
Cereals i productes processats, pasta inclosa
Fruita fresca i verdura
Dels quals tomàquet fresc
Dels quals verdura de fulla
Dels quals raïm
Congelats/ de llauna/ en almívar
Vi
Sucs i begudes
35. Per a cada una de les categories següents, està disposat a pagar un preu (comparat amb un producte convencional) per a un producte de producció integrada? En cas afirmatiu, quant?
No estic disposat
Si, d’un 1% a un 20% més alt
Si, del 21% al 50% més alt
Si, del 51% al 80% més alt
Si, del 81% al 100% més alt
Cereals i productes processats, pasta inclosa
Fruita fresca i verdura
Dels quals tomàquet fresc
Dels quals verdura de fulla
Dels quals raïm
Congelats/ de llauna/ en almívar
Vi
Sucs i begudes
36. Per a cada una de les categories següents, està disposat a pagar un preu (comparat amb un producte convencional) per a un producte ecològic? En cas afirmatiu, quant?
No estic disposat
Si, d’un 1% a un 20% més alt
Si, del 21% al 50% més alt
Si, del 51% al 80% més alt
Si, del 81% al 100% més alt
Cereals i productes processats, pasta inclosa
Fruita fresca i verdura
Dels quals tomàquet fresc
Dels quals verdura de fulla
Dels quals raïm
Congelats/ de llauna/ en almívar
Vi
Sucs i begudes
37. Estaria disposada/t a participar en iniciatives de formació/ informació relacionades amb els mètodes PI
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Venice International University. Report Abuse - Terms of Service