Chestionar părinți
Răspunsurile marcate cu un cerculeț permit selectarea unei singure variante, răspunsurile marcate cu un pătrățel permit bifarea mai multor variante.
Nivelul de învățământ: *
Clasa
1. De ce ați optat pentru a aduce copiii dumneavoastră la această școală ?
Clear selection
2. Dacă ați răspuns la întrebarea anterioară „am optat pentru această școală în urma informării prealabile”, cum ai aflat de ea (bifează toate situațiile aplicabile)?
3. Faci parte din Comitetul de părinți pe clasă ?
Clear selection
4. Dacă da, cât de des se întrunește Comitetul de părinți pe clasă? *
5. Faceți parte din Comitetul de părinți pe școală?
Clear selection
6. Dacă da, cât de des se întrunește Comitetul de părinți pe unitate?
Clear selection
7. Atunci când constați un aspect negativ, pe care îl comunicați directorului sau unui cadru didactic (sau când solicitați ceva), care sunt, de regulă, efectele comunicării cu unitatea școlară?
Clear selection
8. Ați făcut, în ultimul an școlar, propuneri de îmbunătățire a activității din școală?
Clear selection
9. Dacă ai răspuns „da” la întrebarea anterioară, ce s-a întâmplat cu cea mai recentă propunere făcută?
Clear selection
10. Enumerați cel putin trei evenimente (plăcute sau neplăcute) care s-au întâmplat în școală în ultima lună.
11. Enumerați cel puțin 5 activități derulate în școală în ultimele trei luni (indiferent dacă ați participat sau nu)
12. Enumerați cel puțin 2 activități derulate în școală în ultimele trei luni, la care ați participat, care s-au referit la comportamente dăunătoare sănătății (fumat, consum de alcool, mâncare nesănătoasă etc.)
13. Câte exerciții privind comportamentul în situații deosebite (cutremur, inundație, incendiu etc.) s-au realizat în școală în ultimele 3 luni?
Clear selection
14. Cum comunicați cu dirigintele / învățătorul copilului dumneavoastră?(bifează toate modalitățile pe care le utilizezi):
15. Cum comunicați cu ceilalți profesori ? (bifați toate modalitățile pe care le utilizați):
16. Cum comunicați cu directorul școlii ? (bifați toate modalitățile pe care le utilizați):
17. Cât de des comunicați (utilizând oricare dintre modalitățile de comunicare indicate mai sus) cu învățătorul / dirigintele copilului dumneavoastră?
Clear selection
18. Dar cu ceilalți profesori?
Clear selection
19. Dar cu directorul / directorul adjunct ?
Clear selection
20. De câte ori, în ultimul semestru, ați stat de vorbă cu un consilier școlar?
Clear selection
21. Cum vă orientați în școală?
Clear selection
22. Care este nivelul de siguranţă pentru elevi / copii în incinta unităţii şcolare ?
Clear selection
23. Dar în anexele şcolii (sală de sport, ateliere, curtea şcolii etc.) ?
Clear selection
24. Dar în vecinătatea școlii ?
Clear selection
25. Cum apreciezi nivelul de curățenie din școală?
Clear selection
26. Cum apreciezi progresul în dotarea bibliotecii școlii (cărți, CD-uri, alte materiale), în acest an școlar față de cel precedent?
Clear selection
27. Cum apreciezi progresul în dotarea cu calculatoare în acest an școlar față de cel precedent?
Clear selection
28. Cât de bine cunoști modul în care se face evaluarea cadrelor didactice?
Clear selection
29. Ați fost solicitat, în acest an școlar, să evaluați cadre didactice din școală?
Clear selection
30. Dacă ați răspuns „da” la întrebarea anterioară, care sunt acele cadre didactice evaluate (bifează toate situațiile aplicabile):
31. Există, în școală, proiecte desfășurate în parteneriat cu alte școli, cu instituții din comunitate (primărie, bibliotecă, dispensar sau policlinică, poliție, etc.) sau cu parteneri străini ?
Clear selection
32. Dacă ați răspuns „Da” la întrebarea anterioară, numiți cel puțin un proiect de acest tip:
33. Ați fost consultat, anul trecut, în privința alegerii disciplinelor opționale din acest an școlar?
Clear selection
34. a) Cum răspund cadrele didactice la cererile dumneavoastră de ajutor individual, pentru copilul dumneavoastră, în înțelegerea / aprofundarea celor predate?
Clear selection
34. b) Cum răspund cadrele didactice la cererile dumneavoastră de ajutor individual, pentru copilul dumneavoastră, în înțelegerea / aprofundarea celor predate?
Clear selection
35. Cât de des vi se explică, înainte de evaluare (teză, lucrare scrisă, ascultare orală) criteriile care vor fi folosite pentru evaluare și notare?
Clear selection
36. Cât de des vi se explică motivele pentru care copilul dumneavoastră a obţinut o anumită notă?
Clear selection
37. În momentul în care copilul dumneavoastră are rezultate slabe la învăţătură, cum acţionează profesorii? (sunt posibile mai multe răspunsuri)
38. În ce fel copilul dumneavoastră este încurajat să îşi evalueze singur rezultatele obţinute ?
Clear selection
39. Ați fost consultat în elaborarea bugetului școlii din anul școlar curent?
Clear selection
40. Aţi fost informat, în vreun fel (afişare, la şedinţele cu părinţii etc.) în legătură cu modul în care a fost cheltuit bugetul şcolii?
Clear selection
41. a) Progresul copilului dumneavoastră în ultimul an școlar. În ce măsură sunteți satisfăcut? (prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim):
minim
maxim
Clear selection
41. b) Baza materială (săli de clasă, laboratoare, echipamente, material didactic etc.). În ce măsură sunteți satisfăcut?(prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim):
minim
maxim
Clear selection
41. c) Starea de curăţenie din şcoală. În ce măsură sunteți satisfăcut?(prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim):
minim
maxim
Clear selection
41. d) Respectul arătat de personalul şcolii faţă de Dvs. şi faţă de copilul Dvs. În ce măsură sunteți satisfăcut?(prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim):
minim
maxim
Clear selection
41. e) Echitatea evaluării şi notării (notele/calificativele obţinute sunt cele meritate). În ce măsură sunteți satisfăcut?(prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim):
minim
maxim
Clear selection
41. f) Informaţia primită în privinţa activităţilor desfăşurate în şcoală. În ce măsură sunteți satisfăcut?(prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim):
minim
maxim
Clear selection
42. a) Informaţia primită de la şcoală în privinţa continuării studiilor, după absolvire . În ce măsură sunteți satisfăcut?(prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim):
minim
maxim
Clear selection
42. b) Informaţia primită de la şcoală în privinţa activităţilor educative şi culturale din localitate. În ce măsură sunteți satisfăcut?(prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim):
minim
maxim
Clear selection
42. c) Modul în care şcoala răspunde solicitărilor de informaţii. În ce măsură sunteți satisfăcut?(prin acordarea unei note de la 5 la 1, nota 5 indicând nivelul maxim):
minim
maxim
Clear selection
43. Faceţi parte din Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii (CEAC) ?
Clear selection
44. Dacă da, cât de des se întruneşte CEAC ?
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy