Warsztaty i coaching w Centrum NGO Poznań w ramach projektu "Skuteczna komunikacja kluczem do efektywnej współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej"

Zapraszamy na dziewiątą edycję zajęć dla wolontariuszy i wolontariuszek, praktykantów i praktykantek, członków i członkiń oraz pracowników i pracowniczek organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej zarejestrowanych na terenie województwa wielkopolskiego.

Zapraszamy także przedstawicieli i przedstawicielki samorządów terytorialnych szczebla gminnego i powiatowego oraz jednostek organizacyjnych JST.

KAŻDY UCZESTNIK WEŹMIE UDZIAŁ WE WSZYSTKICH 4 WARSZTATACH I 4 SESJACH COACHINGOWYCH (do wyboru jeden termin po każdym warsztacie).

UWAGA: Dopuszczalna jedna nieobecność!!! (1 dzień warsztatu lub 1 spotkanie -sesja coachingowa).
Prosimy o rozważne zgłoszenia!


Warsztat 1 - Dobra komunikacja – 15.04.2013 (godz. 10.00 – 17.00); coaching: 16.04 i 23.04

Warsztat 2 - Prowadzenie dyskusji – 25.04.2013 (godz. 10.00 – 17.00); coaching: 07.05 i 16.05

Warsztat 3 - Kreatywność – 17.05.2013 (godz. 10.00 – 17.00); coaching: 27.05 i 04.06

Warsztat 4 - Zarządzanie zmianą i proaktywność – 28.05.2013 (godz. 10.00 – 17.00); coaching: 06.06 i 11.06


Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Zajęcia odbywają się w Poznaniu w Centrum NGO, ul. Mickiewicza 5/3.

Szczegóły pod numerem telefonu:
tel. (61) 222 63 18, tel. kom. 664 91 61 61

Więcej informacji o Centrum NGO Poznań i o projekcie pod adresem -> http://centrumngopoznan.pl/
Więcej informacji na temat warsztatów i coachingu pod adresem -> http://centrumngopoznan.pl/warsztatycoaching/

Zapraszamy!

  Dane Uczestnika:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dane organizacji pozarządowej lub jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej JST:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Inne:

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question