ใบสมัครประกวดภาพยนตร์สั้นหัวข้อ "เรื่องที่ฉันเกลียด"
เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์เยาวชนเอเชีย 2016
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศญี่ปุ่นและกลุ่มเอเชียตะวันออก (JENESYS 2016)
ชื่อ - สกุล
Your answer
รายละเอียดของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ในกรณีที่ส่งเป็นกลุ่ม กรุณากรอกชื่อตัวแทนกลุ่ม1ท่าน ( บุคคลที่เดินทาง 1 คนหากได้รับคัดเลือก/ ควรเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ / ไม่มีการเสนอค่าใช้จ่ายเองเพื่อให้ได้ไปเป็นกลุ่ม หากมีการยื่นข้อเสนอ จะตัดสิทธิ์ทุกท่านในกลุ่ม)
Name
ชื่อ-สกุลเป็นภาษาอังกฤษ สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
Your answer
อายุ
Your answer
วัน เดือน ปีเกิด
Your answer
กำลังศึกษาชั้น
Your answer
สถาบันการศึกษา
Your answer
ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ 1
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ 2
Your answer
E-mail
Your answer
facebook
Your answer
ชื่อบิดา
Your answer
ชื่อมารดา
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครอง
กรุณาระบุเช่น ( มารดา /081-XXX-XXXX) ควรเป็นผู้ปกครองของท่านและมีอำนาจในการจัดการหนังสือเดินทาง
Your answer
รายละเอียดของผลงาน
Original Title / ชื่อเรื่อง
Your answer
Running Time
Your answer
Director / ผู้กำกับ
Your answer
Script / เขียนบท
Your answer
Cinematographer / ถ่ายภาพ
Your answer
Editing / ตัดต่อ
Your answer
Art Director / กำกับศิลป์
Your answer
Sound / เสียง
Your answer
Music / ดนตรีประกอบ
Your answer
Original Music
ท่านได้ประพันธ์ดนตรีประกอบและเพลงเองใช่หรือไม่
Music
เพลงและดนตรีที่ใช้ / ชื่อเพลง, ผู้ประพันธ์
Your answer
Cast / นักแสดง
Your answer
Synopsis / เรื่องย่อ
Your answer
สิ่งทีต้องการสื่อในภาพยนตร์
Your answer
ในกรณีที่เป็นผลงานของกลุ่ม กรุณาระบุรายชื่อสมาชิกกลุ่ม
(กรุณาเขียนชื่อตัวแทนกลุ่มที่จะเป็นผู้เดินทางเป็นอันดับแรก)
Your answer
ข้าพเจ้าขอส่งผลงานและหลักฐานการสมัครทาง
Required
ลิ้งค์ผ่านการอัพโหลดไฟล์
link of film for preview : URL (ยกตัวอย่างเช่น google drive,one drive, dropbox,youtube,vimeo ฯลฯ)
Your answer
รหัสผ่านในการเข้าถึงไฟล์ของข้าพเจ้า (ถ้ามี)
password
Your answer
Authorizations / ข้อตกลงร่วมกัน
1.ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้ ได้เขียนบท กำกับ ถ่ายทำ ตัดต่อฯลฯ โดยสมาชิกซึ่งเป็นเยาวชนเท่านั้น อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ฝึกสอน บุคลากรในโรงเรียนและผู้ปกครองของข้าพเจ้า ไม่ได้มีส่วนในภาพยนตร์สั้นของข้าพเจ้า

2.ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงานนําผลงานของข้าพเจ้าไปใช้ในการทําประชาสัมพันธ์หรือนําไปใช้โดยไม่ใช่เพื่อการพาณิชย์

3.ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะผู้จัดงานสามารถเก็บผลงานของข้าพเจ้าไว้โดยไม่ต้องส่งคืน

4.ข้าพเจ้าไม่ได้ทำการละเมิดลิขสิทธิ์ภาพ เสียง เนื้อเรื่องหรืออื่นใดในการจัดทำภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้

5.ผู้ปกครองของข้าพเจ้าทราบเรื่องการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ และหากข้าพเจ้าได้รับคัดเลือก ผู้ปกครองของข้าพเจ้ายินดีดำเนินการจัดทำหนังสือเดินทางให้ข้าพเจ้าตามกำหนดเวลา ที่ทางโครงการกำหนด

6.ข้าพเจ้าจะอ่านรายละเอียดของการทำหนังสือเดินทางในผู้เยาว์อายุตํ่ากว่า
20 ปีบริบูรณ์นี้ http://www.consular.go.th/main/contents/images/text_editor/files/Manual%20PP/Under%2020(update12jan59-2)(1).pdf

7.ข้าพเจ้าถือว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นนี้เป็นจริงทุกประการ หากข้อความใดเป็นเท็จ
ข้าพเจ้ายินดีให้คณะผู้จัดงานตัดสิทธิข้าพเจ้าออกจากการประกวดและการเดินทางไปร่วมงานกิจกรรมที่ประเทศญี่ปุ่นและยินยอมมอบสิทธิ์นี้ให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในลำดับถัดไปไม่มีการมอบหมายยกให้สมาชิกในกลุ่มแต่อย่างใด

ลงชื่อ
Your answer
เมื่อท่านได้ลงทะเบียนผ่านแล้ว
หากท่านประสงค์จะทำการส่งผลงานทางไปรษณีย์

กรุณากรอกรายละเอียดของภาพยนตร์อีกครั้งแบบสั้นๆตามลิ้งค์ http://bit.ly/1ppvm3G และปริ้นแนบมากับผลงานของท่าน หากท่านเป็นนักเรียน นักศึกษากรุณาแนบสำเนาบัตรนักเรียน นักศึกษามาด้วยค่ะ หากไม่ใช่นักเรียนนักศึกษากรุณาส่งสำเนาบัตรเพื่อยืนยันตัวตนค่ะ

และกรุณาส่งผลงานมาที่

เทศกาลภาพยนตร์สั้นครั้งที่ 20 (JENESYS 2016)
ตู้ ปณ.6 ปณจ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

(หมดเขตส่งผลงานวันที่ 5 สิงหาคม 2559)

คำเตือน !!! ทางเทศกาลไม่รับไฟล์หนัง VCD
และไม่รับแผ่นดิสก์ ที่ใช้กระดาษ,สติ๊กเกอร์หรืออื่นใด ผนึกลงบนแผ่นดิสก์ เพราะอาจทำให้แผ่นดิสและเครื่องเล่นเสียหายได้

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms