Visita oberta al dipòsit de Can Palà
Nom i cognoms *
Your answer
Telèfon *
Your answer
Població *
Your answer
Política de Protecció en el Tractament de les Dades
De conformitat amb el Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea i de la normativa vigent i aplicable en matèria de protecció de dades personals:
El responsable del tractament de les vostres dades és l’AJUNTAMENT DE CASTELLOLÍ, amb domicili a l’Avinguda de la Unió, 60, 08719 de Castellolí. El telèfon de contacte és el 93 808 40 00 i el correu electrònic castelloli@diba.cat.
La finalitat del tractament de les vostres dades és exclusivament per fer efectiva i eficaç la tramitació dels abonaments i inscripcions a la piscina municipal de Castellolí. Tanmateix, podran utilitzar-se les dades cedides amb aquesta finalitat (principalment el correu electrònic) per l’enviament de butlletins informatius i continguts relatius a l’activitat pròpia de la piscina municipal, amb la finalitat de garantir el dret a la informació dels usuaris respecte al propi servei, així com a l’equipament de referència, i/o a possibles incidències o circumstàncies a l’entorn d’aquest. Així, la base legal per al tractament de les vostres dades és la legitimitat en la prestació d’un servei amb base contractual i el seu consentiment. En cap cas aquestes dades seran utilitzades per a l’enviament de continguts no relacionats amb les finalitats descrites. Tanmateix, les dades obtingudes no seran cedides a tercers, llevat que existeixi obligació legal.
En qualsevol moment, teniu dret a obtenir de l’Ajuntament de Castellolí la confirmació sobre si aquest ens està tractant les vostres dades personals, o no, i accedir a les vostres dades personals, podent sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan, per exemple, considereu que les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides. Tanmateix, en determinades circumstàncies podreu sol·licitar la limitació del tractament, o bé, oposar-vos al tractament de les vostres dades personals i l’Ajuntament de Castellolí deixarà de tractar-les, excepte en casos d’impossibilitat legal o interès públic.
Podeu exercir els vostres drets mitjançant escrit dirigit al correu electrònic castelloli@diba.cat, i es procedirà a la seva tramitació immediata.
Tanmateix, disposeu del dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent en matèria de Protecció de dades a través del seu portal http://apdcat.gencat.cat/ca/inici
En tot cas, teniu tota la informació de la nostra política de dades aquí.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.