แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ งานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของงานบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด
ซึ่งคำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่ง
1. เพศ *
2. สถานภาพ *
สังกัดหน่วย *
การเข้าใช้โดยประมาณ *
วัตถุประสงค์การใช้งานเว็บไซต์ของท่าน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy