Đăng ký trở thành Tình nguyện viên của CSIP/VOLUNTEER APPLICATION FORM
"Tình nguyện viên không nhận lương, không phải bởi vì họ không có giá trị, mà là họ vô giá" -  Sherry Anderson

CSIP và các DNXH luôn cần sự tham gia nhiệt tình và sôi nổi của các các bạn trẻ. Tham gia hỗ trợ các DNXH các bạn không chỉ cống hiến sức trẻ, kiến thức và kỹ năng của mình để giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường, mà còn có cơ hội giao lưu, học hỏi và rèn luyện về một lĩnh vực mới mẻ và đầy thách thức ở Việt Nam.


“Volunteers don't get paid, not because they're worthless, but because they're priceless.” – Sherry Anderson

CSIP, as well as the Social Enterprises value the passion and enthusiasm of young people, and we are always in need of your helps. By supporting Social Enterprises, not only could you devote your youthful spirit, knowledge and skills to solve social – environmental issues, but you also have opportunities to learn and train yourself in a new, challenging yet promising field in Vietnam.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Họ và tên/ Name *
Giới tính *
Ngày sinh/ Date of birth *
Số điện thoại/ Phone number *
Email *
Nơi học tập/ Công tác /University/Company *
Kỹ năng nổi trội/ Outstanding skills (For example: English, Writing, Designing…) *
Bạn ứng tuyển cho vị trí nào? Which position you want to apply for? *
Bạn biết đến CSIP qua kênh nào?/How do you know about CSIP? *
Vì sao bạn muốn trở thành tình nguyện viện viên của CSIP?/Why do you want to become a volunteer for CSIP? * *

Vui lòng đặt tên CV theo định dạng: CV_Vị trí ứng tuyển_Họ và tên và dán đường link dẫn đến CV và Cover letter của bạn tại đây.

Please rename your CV as: CV_Position_Full name and paste the link containing your CV and Cover letter here
Đính kèm CV và Cover letter/Attach your CV *
Thông tin liên hệ/ CSIP Contact
CSIP Recruitment Team
Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP)
T: (84-4) 3537 8746
E: hr@csip.vn 

CSIP Communications Team
Center for Social Initiatives Promotion (CSIP)
E: Recruitment@csip.vn
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of CSIP. Report Abuse