Frivillig//Volunteer @ Generator Spring Party 2020
Join the party! Volunteer at Generator!
Frivillig // Volunteer @ Generator Spring Party 2020
***ENGLISH BELOW***

Vil du være med på frivillig-holdet til Spring Party 2020?

Generator er studiestartsfesten for alle byens studerende. Bag festivalen står foreningen We Celebrate Odense, som er stiftet af Studenterhus Odense, Warehouse Festival, Musikhuset Posten og Ungdomshuset.

Generators forårsfest, Spring Party, finder sted d. 29. februar.

Du kan blive en del af vores team der skal løse mange forskellige opgaver under festivalen. Blandt andet:
- Bar
- Indgang/Garderobe
- Vagt/Backstage
- Opsætning/nedtagning af Spring Party - før/efter festen


Vi forventer af dig:
- At du kan arbejde før og/eller under Spring Party (d. 28. + 29. februar)
- At du kan arbejde i 8 timer
- At du har mod på at have nogle travle timer imens du er på vagt
- At du kan deltage i informationsmødet der holdes inden Spring Party
- At du møder til tiden, og er ædru/ikke drikker på din vagt
- At du er fyldt 18 år

Du kan forvente af os:
- Indgang til Spring Party
- Snacks og drikkevarer
- T-shirt
- Goodiebag
- Du får en sjov oplevelse sammen med de andre frivillige og dine venner
- Infomøde mandag den 24. februar kl. 18:00 på studenterhuset
- Invitation til frivilligfest efter Spring Party

Lidt info om selve arbejdet:
BAR
- Servicering af festivalgæster
- Kassebetjening (Spring Party er en kontantløs fest)
- Produktion af drikkevarer (fadøl, sodavand, cider, drinks)
- Oprydning i barerne

INDGANG/GARDEROBE
- Sælge billetter
- Tjekke armbånd og tasker ved indgange
- Scanne billetter/Give armbånd på
- Stå i garderobe

VAGT/BACKSTAGE
- Stå vagt ved dørene
- Opvarte backstage
- Sørge for forplejning til backstage
- Andre Ad Hoc opgaver

OPSÆTNING
- Hjælpe med at opsætte scener/barer og andet praktisk inden Spring Party
- Fredag og/eller lørdag

NEDTAGNING
- Hjælpe med at tage scener/barer og andet ned efter Spring Party
- Søndag


For at blive frivillig på vores hold skal du udfylde formularen herunder. Skriv gerne hvis du har specielle erfaringer i forhold til at være frivillig, eller andre relevante kompetencer.

Spørgsmål rettes til festivalansvarlig@studenterhus.dk. Skriv IKKE til vores facebook profil, da beskederne ikke bliver set i tide. Skriv kun til mailen :)

__________________________________

ENGLISH
__________________________________

Do you wanna join the volunteer team for Spring Party 2020?

Generator is the study start party for all the students in the city. Created by the association, We Celebrate Odense and established by Studenterhus Odense, Warehouse Festival, Musikhuset Posten and Ungdomshuset.
Generators Spring Party takes place on saturday the 29th of February.

You can be a part of the team that solves many different tasks during the festival:
- Bar
- Entrance/Wardrobe
- Guard/Backstage
- Setting up the venue

We expect from you:
- That you can work before and / or during the Spring Party (28th + 29th February)
- That you can work for 8 hours
- That you are ready for some busy hours while working
- You can attend the information meeting held before the Spring Party
- That you meet on time, and is sober during your shift
- That you are over 18 years old

What you can expect from us:
- Spring Party entrance
- Snacks and drinks
- T-shirt
- Goodiebag
- You will have a fun experience with other volunteers and your friends
- Info meeting on Monday, February 24th at 6PM at the student house
- Invitation to Volunteer Party after the Spring Party

Info about the work:
BAR
- Servicing guests
- Cashregister work (Generator is a cash less party)
- Producing drinks (Tap beer, soda, cider, drinks)
- Clean up in the bars

ENTRANCE/WARDROBE
- Sell tickets
- Check bracelets and bags by the entrance
- Scan tickets / Put on bracelets
- Stand in wardrobe

GUARD / BACKSTAGE
- Stand guard at the doors
- Help out backstage
- Catering backstage
- Other Ad Hoc Tasks

SETUP BEFORE THE SPRING PARTY
- Help set up scenes / bars and more before Spring Party
- Friday and / or Saturday before the party

TAKE-DOWN AFTER SPRING PARTY
- Help take down the stages/bars and other stuff after the Spring Party
- Sunday


To be a part of our team, fill out the formular beneath. Please write if you have any special skills regarding volunteering, or other relevant skills.

For questions, write to festivalansvarlig@studenterhus.dk. Do NOT write to our Facebook profile, since the messages will not be seen in time. Only write to the e-mail :)
Navn // Name *
Your answer
E-mail *
Your answer
Bekræft e-mail *
Confirm your email
Your answer
Mobil // cellphone *
Your answer
Alder // Age *
Your answer
Hvilket område vil du arbejde med? (Der kan vælges mere end én)
Which area do you want to work with? (You can select more than one)
Holdnavn / - hvis du ønsker at arbejde sammen med dine venner skal I finde på et holdnavn og skrive det herunder
Team name / - if you wish to work with your friends, then come up with a teamname and write it here
Your answer
Din beskæftigelse / Your occupation *
Hvilke erfaringer har du / hvilke kompetencer har du? *
Experience / special skills?
Your answer
Tilhører du en organisation? (F.eks. Studenterhus Odense eller Posten)
Do you belong to an organisation? (Like Studenterhus Odense or Posten)
Your answer
Noget vi skal tage hensyn til? f.eks. dårlig ryg
Something we must take into account? ex. bad back
Your answer
Kommentarer / Comments
Your answer
Jeg giver hermed mit samtykke til, at Generator må indsamle og behandle mine persondata vedr. oplysninger om mit navn, telefonnummer og e-mail, samt tage kontakt via disse i forbindelse med afviklingen af Spring Party jævnfør deres persondatapolitik. OBS! Dette er vigtigt for at du kan være frivillig. *
I hereby give my consent that Generator can collect and process my personal data relating to information about my name, phone number and e-mail, as well as contacting me in connection with the Spring Party according to their personal data policy. NOTE! This is important for you to be a volunteer.
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Studenterhus Odense. Report Abuse