Formularz zgłoszeniowy do Domku Mikołaja
Email address *
Regulamin wizyty w Domku Mikołaja
1. Organizatorem wizyt w Domku Mikołaja jest firma Ale Heca Anna Sobczyk.
2. Domek Mikołaja mieści się w Kraszowickiej Zagrodzie w Świdnicy, ul. Kraszowicka 46.
3. Animacje w domku Mikołaja trwają 1,5 godziny a spotkanie z Mikołajem dla maluszków godzinę. Zapewniamy animacje ze skrzatami, warsztaty plastyczne, wizytę Mikołaja, kącik kawowy dla rodziców/opiekunów.
4. Podczas wizyty wręczane są prezenty przyniesione przez rodziców/opiekunów.
5. Do Domku Mikołaja zapraszamy dzieci w wieku:
- 1-3 lata na Mikołajki dla Maluszków,
- 3-10 lat na spotkania indywidualne.
6. Wizyty w Domku Mikołaja odbywają się jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu i wypełnieniu formularza.
8. Koszt wizyty w domku Mikołaja to:
- Mikołajki dla maluszka
40 zł/dziecko - płatne gotówką w dniu spotkania z Mikołajem
- Spotkania indywidualne z Mikołajem
50 zł/dziecko - płatne gotówką w dniu spotkania z Mikołajem
rodzeństwo (2 osoby) - 45 zł/dziecko
rodzeństwo (3 osoby) - 40 zł/dziecko
9. Rodzice nie płacą za udział w spotkaniu.
10. O rezygnacja z wizyty w Domku Mikołaja należy poinformować drogą meilową na adres kontakt@aleheca.pl.
11. Dane osobowe zbierane podczas rezerwacji podawane są dobrowolnie, a firma Ale Heca gromadzi je tylko na potrzeby wizyty Państwa dzieci w Domku Mikołaja. Rodzic/opiekun ma w każdej chwili prawo do ich wglądu, zmiany lub usunięcia.
12. Odwiedzając Domek Mikołaja wyrażają Państwo zgodę na publikację wizerunku swojego oraz zapisanego dziecka.
13. Na teren Domku Mikołaja nie wolno wprowadzać żadnych zwierząt.
14. Na terenie Domku Mikołaja nie wolno palić papierosów.
KARTA INFORMACYJNA O PRZYSŁUGUJĄCYCH PRAWACH W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE L 119/1) – dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest firma Ale Heca Anna Sobczyk, ul. Zielona 24, 58-125 Pszenno.
2. Pana/Pani dane są przetwarzane w celu zrealizowania wizyty w Domku Mikołaja, podstawą ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych .Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@aleheca.pl, spod adresu, którego zgoda dotyczy.
4. Podanie danych jest dobrowolne i uzyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą.
5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji wizyty w Domku Mikołaja będą przechowywane przez Administratora tylko na czas realizacji zadania.
9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
Akceptuję regulamin wizyty w Domku Mikołaja *
Zapoznałem się z kartą informacyjną o przysługujących prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Ale Heca Anna Sobczyk, ul. Zielona 24, 58-125 Pszenno, e-mail: kontakt@aleheca.pl, na potrzeby wizyty w Domku Mikołaja w Świdnicy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) - od rozpoczęcia stosowania. *
Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie internetowej oraz portalach społecznościowych, zawierającej zdjęcia z wizyty w Domku Mikołaja. *
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją wizyty w Domku Mikołaja drogą elektroniczną. *
Preferowany dzień i godzina wizyty *
Imię i nazwisko dziecka *
Jeśli zgłaszasz więcej niż jedno dziecko, dla każdego dziecka musisz wypełnić osobną ankietę.
Your answer
Adres zamieszkania (ulica, nr domu) *
Wypełnij dokładnie adres, aby Twoje dziecko otrzymało list od Mikołaja!
Your answer
Adres zamieszkania (kod pocztowy) *
Wypełnij dokładnie adres, aby Twoje dziecko otrzymało list od Mikołaja!
Your answer
Adres zamieszkania (miejscowość) *
Wypełnij dokładnie adres, aby Twoje dziecko otrzymało list od Mikołaja!
Your answer
Wiek dziecka *
Numer telefonu Rodzica *
Your answer
Kilka słów o dziecku do przekazania Mikołajowi *
Your answer
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy