ฟอร์มรับสมัครนักเรียน ม.4
ให้กรอกข้อมูลที่ถูกต้องที่สุด
คำนำหน้า *
ชื่อ *
ระบุเฉพาะชื่อไม่ต้องใส่ เด็กชาย , เด็กหญิง,นาย,นางสาว
นามสกุล *
หมายเลขบัตรประชาชน *
วัน / เดือน / ปีเกิด (เช่น 15 / พฤษภาคม / 2550 *
นับถือศาสนา *
เชื้อชาติ *
สัญชาติ *
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่
หมู่ที่
บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์มือถือ *
ชื่อ - สกุล บิดา (พ่อ)
โปรดระบุคำนำหน้า (นาย)
อาชีพบิดา
ชื่อ - สกุล มารดา (แม่)
โปรดระบุคำนำหน้า (นาง/นางสาว)
อาชีพมารดา
เบอร์โทรศัพท์บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง
จบชั้น ม.3 จากโรงเรียน *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
ผลการเรียนเฉลี่ย
ความสามารถพิเศษ
หลักฐานที่จะนำมาแสดงในวันรายงานตัว *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy