Dotazník pro obyvatele- obec Skotnice
Vážení občané Skotnice,
naše obec se zapojila do projektu „Obnova a rozvoj života na venkově“, v rámci kterého je i tento dotazník. Obracíme se na Vás s otázkami, které nás zajímají a Vaše odpovědi nám pomohou určit, kterým směrem se ubírat při rozhodování o směřování obce v dalších letech, aby byla příjemným místem pro Váš život. Rádi přivítáme i věcné připomínky a Vaše nápady k jiným problémům, které jsme v rámci dotazování nepodchytili. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování strategického dokumentu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny.
V případě, že je Vás v domácnosti více, než jste obdrželi dotazníků, můžete si vyzvednout další dotazník na obecním úřadě, nebo v knihovně. Dotazníky odevzdejte na obecním úřadě do schránky pro výběr dotazníků. Dotazníky můžete vyplnit i elektronicky na odkazu na webových stránkách obce (www.skotnice.cz) nejpozději do 2. března 2020.
Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku a aktivní přístup k rozvoji obce. Výsledky dotazníkového šetření budou po jeho vyhodnocení zveřejněny na webových stránkách obce a na besedě s občany Skotnice.
Mgr. Anna Mužná
starostka obce
1.) Jste: *
2.) Váš věk: *
3.) V obci žiji: *
4.) Typ Vaší domácnosti: *
5.) Co se Vám vybaví jako první, když se řekne OBEC SKOTNICE?
Your answer
6.) Ve které části obce žijete? *
7.) Jak se Vám ve Skotnici žije? *
8.) Co je pro Váš život v obci významné? (vyberte max. 5 možností) *
Required
9.) Pokud je pro Vás významné něco dalšího, napište:
Your answer
10.) Co se Vám v naší obci nejvíce LÍBÍ?
Your answer
11.) Co se Vám naopak na naší obci nejvíce NELÍBÍ? (vyberte max. 3 možnosti) *
Required
12.) Pokud se Vám NELÍBÍ něco jiného, napište co:
Your answer
13.) Jaké služby Vám v obci nejvíce scházejí?
Your answer
14.) Pokud Vám nevyhovuje bezpečnost komunikací v obci, napište, ve které lokalitě:
Your answer
15.) Pokud Vám nevyhovuje kvalita zimní údržby komunikací, napište, ve které lokalitě:
Your answer
16.) Pokud máte výhrady k bezpečnostní situaci v obci, napište, co a kde upravit (omezení rychlosti, dopravní zrcadla, zpomalovací prahy apod.):
Your answer
17.) Pokud chcete doplnit svítidla veřejného osvětlení, uveďte kde (č.p.):
Your answer
18.) Uvítali byste cyklostezku a vycházkovou trasu kolem řeky Lubiny? *
19.) Uvítali byste obnovu a novou výsadbu zeleně? *
20.) Pokud ano, navrhněte lokalitu pro novou výsadbu zeleně:
Your answer
21.) Pokud máte výhrady ke stávajícímu systému nakládání s odpady, napište je (např. stávající skladba a počet velkoobjemových nádob na tříděný odpad, další místa pro umístění kontejnerů, zrušení stávajícího místa na kontejnery, z jakého důvodu apod.)
Your answer
22.) Máte zájem o domovní kompostéry na bioodpad? *
23.) Máte zájem o centrální odkanalizování obce s platbou stočného? *
24.) Potřebujete řešit srážkové vody v souvislosti s přívalovými dešti? *
25.) Pokud ano, na které lokalitě?
Your answer
26.) Přivítali byste revitalizaci významné přírodní lokality Hončova hůrka? *
27.) Existuje nějaké místo v obci či okolní krajině, které je podle Vás zajímavé, dnes zanedbané a zaslouží si obnovu?
Your answer
28.) Jaké aktivity pro podporu podnikání byste v obci uvítali? (např. vytváření prostor, poradenská činnost apod.)
Your answer
29.) Jaké aktivity a služby v obci byste přivítali jako pomoc ze strany obce? ( pro děti a mládež, pro rodiny s dětmi, pro střední generaci, pro seniory)
Your answer
30.) Jaké informační prostředky o dění v obci nejčastěji využíváte? *
31.) Co považujete v současnosti za největší problém ovlivňující kvalitu života v obci?
Your answer
32.) Uveďte Vaše jakékoli další návrhy, nápady, připomínky:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy