แบบประเมินการฝึกอบรม

    Enterprise Architecture as Strategy

    ผู้บรรยาย คุณดนัยรัฐ ธนบดีธรรมจารี
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question