Филозофија - тест 4
Тест 4 за припрему пријемног испита из предмета "Филозофија"
1. Историју је као континуирани низ класних борби у којима се сукобљавају они који имају са онима који немају средства за производњу, разумео: *
1 point
2. Просветитељство представља покрет чије је главно одређење: *
1 point
3. Серен Кјеркегор представник је: *
1 point
4. Структурализам представља: *
1 point
5. „Човек је мера свих ствари, оних који јесу да јесу и оних који нису да нису“, основна је мисао: *
1 point
6. Зачетник позитивизма је: *
1 point
7. Прагматизам је филозофско схватање према коме: *
1 point
8. Марксово и Енгелсово филозофско становиште почива на: *
1 point
9. Нихилизам је: *
1 point
10. Ничеова филозофија одређује се као: *
1 point
11. Херменаутика је: *
1 point
12. „Знање је моћ“ изрека је филозофа: *
1 point
13. Филозофска позиција Џона Дјуија назива се: *
1 point
14. Феноменологија Едмунда Хусерла је: *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service