ANKIETA DLA UCZNIA
Interesuje nas Twój stosunek do szkoły, przedmiotów, nauczycieli. Prosimy, przeczytaj poniższe pytania i odpowiedz na nie. Nie musisz się podpisywać.
1. Czy lubisz swoich nauczycieli.?
wszystkich
większość
niewielu
tylko jednego
Jeśli TAK
Jeśli NIE
2. Czy nauczyciele w sposób jasny i zrozumiały przekazują wiadomości.?
3. Czy jesteś oceniany w sposób systematyczny.?
4. Czy nauczyciele są sprawiedliwi w ocenianiu.?
5. Czy nauczyciele uwzględniają przy ocenianiu indywidualne możliwości uczniów.?
6.Czy nauczyciele mają ulubionych uczniów, których wyróżniają przy ocenianiu?
7.Czy wiesz, jakie są wymagania na:
NIEKTÓRYCH
WSZYSTKICH
ŻADNEGO
Ocenę bardzo dobrą z przedmiotów:
Ocenę wzorową z zachowania
8.Czy, Twoim zdaniem, w szkole są przestrzegane prawa człowieka?
bardzo często
często
rzadko
bardzo rzadko
nie naruszają
Nauczyciele naruszają prawa ucznia
Uczniowie naruszają prawa nauczycieli
Uczniowie naruszaj prawa innych uczniów
9. Czy wiesz, co należy zrobić w przypadku naruszania praw.?
10. Czy korzystałeś ze swojego prawa do obrony.?
Jeśli TAK, to w jaki sposób? Napisz:
Your answer
11. Czy znasz zasady zachowania się w szkole.?
Jeśli TAK, to wypisz je:
Your answer
12. Które z poniższych twierdzeń wydaje Ci się najprawdziwsze.?
13. Jak często spotykasz się z wymienionymi cechami u nauczycieli.?
ZAWSZE
BARDZO CZĘSTO
CZĘSTO
RZADKO
BARDZO RZADKO
NIGDY
życzliwość
poczucie humoru
wyrozumiałość
surowość
serdeczność
krzykliwość
niedostępność
otwartość
złośliwość
14. Oceń, w jakim stopniu nauczyciele potrafią utrzymać dyscyplinę na lekcji?
15. Ilu, Twoim zdaniem, nauczycieli potrafi utrzymać dyscyplinę na zajęciach?
16. Czy zwracając się do nauczyciela, robisz to w sposób kulturalny?
17. W jakim stopniu wywiązujesz się z obowiązków szkolnych?
18. Ile czasu dziennie poświęcasz na naukę w domu?
19. Czy przygotowujesz się zazwyczaj do wszystkich przedmiotów?
Do jakich przedmiotów nigdy się nie przygotowujesz?
Your answer
Do jakich przedmiotów zawsze się przygotowujesz?
Your answer
20. Czy korzystasz z biblioteki?
Jeśli TAK, to jak często?
Wypożyczam książki ...
Atmosfera szkoły. Oceń w skali od 1 do 6 :
TAK/DOBRZE 6pkt.
TAK SOBIE 3pkt.
NIE/ŹLE 1pkt.
Czy jesteś zadowolony, że jesteś uczniem tej szkoły?
Jak ocenisz relacje w klasie i w szkole po-między uczniami?
Jak ocenisz kontakty pomiędzy uczniami a nauczycielami szkoły?
Jak ocenisz relacje pomiędzy uczniami a wychowawcą?
Jak ocenisz relacje pomiędzy uczniami a dyrektorem?
Jak czujesz się w swojej klasie?
Jak czujesz się w swojej szkole?
Czy uważasz, że szkoła, której jesteś uczniem jest inna od pozostałych szkół tego typu ?
Czy posiada ona własną tradycję?
Czy szkoła podjęła działania, które pozwoliły Tobie szybko zaadoptować się w nowej szkole?
Jakie to były działania?
Your answer
TAK/DOBRZE 6 pkt.
TAK SOBIE 3 pkt.
NIE/ŹLE 1 pkt.
Jeżeli przeniosłeś się z innej szkoły to czy obecna szkoła podjęła działania, które pozwoliły Tobie szybko się w niej zaadoptować.?
Jakie to były działania.?
Your answer
Wymień lekcje na które lubisz przychodzić.?
Your answer
Wymień lekcje na które nie lubisz przychodzić.?
Your answer
Dlaczego nie lubisz przychodzić na lekcje.?
Your answer
Jakie czynniki mają wpływ na korzystną atmosferę w Twojej szkole.?
Your answer
Jakie czynniki niekorzystnie wpływają na atmosferę w Twojej szkole.?
Your answer
TAK 6 pkt.
TAK SOBIE 3 pkt.
NIE 1 pkt.
Czy szkoła podejmuje takie działania, żebyś myślał o swojej przyszłości.?
Jakie to działania.?
Your answer
TAK 6 pkt.
TAK SOBIE 3 pkt.
NIE 1 pkt.
Czy szkoła pomaga Tobie w podjęciu decyzji o dalszej drodze kształcenia.?
TAK 6 pkt.
TAK SOBIE 3 pkt.
NIE 1 pkt.
Czy wiesz jakie są możliwości znalezienia pracy w wybranych zawodach w których się kształcisz w Twojej najbliższej okolicy.?
Czy szkoła organizuje zajęcia po za lekcyjne.?
Czy szkoła organizuje zajęcia wyrównawcze.?
Co byś w szkole zmienił, wprowadził lub usunął.?
Your answer
Jak oceniasz szkołę w skali od 1 do 6.?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy