TEST - Český jazyk 5. ročník, III. čtvrtletí
Dobře si přečti zadání a odpověz na otázky výběrem správných odpovědí.
Po vyplnění všech otázek své odpovědi odešli kliknutím na tlačítko "ODESLAT". Známka bude po kontrole učitelem zapsána do Edookitu.
Jméno: *
1. a) Urči a vyber u těchto slov slovní druhy: *
5 points
podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
první
píchá
pýcha
pěkný
můj
1. b) Urči a vyber u těchto slov slovní druhy: *
5 points
příslovce
předložky
spojky
částice
citoslovce
bum
pro
pěkně
nebo
2. U podstatných jmen urči pád: *
5 points
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ke stolu
bez přátel
před městem
na nohy
se štěňaty
3. U podstatných jmen urči číslo a rod: *
10 points
č. Jed.
č. Množ.
r. Muž./živ.
r. Muž./než.
r. Žen.
r. Stř.
ze stolu
bez přátel
před městem
na nohy
se štěňaty
4. U podstatných jmen urči vzor: lev, mýdlo, obuv, pytel, dáma, vlak, jehně, tabule *
0 points
5. Urči druh přídavných jmen: *
6 points
TVRDÉ
MĚKKÉ
PŘIVLASTŇOVACÍ
příjemný
lékařův
jarní
Katčin
kuřecí
bohatá
6. Doplň správně koncovky: *
12 points
i
í
y
ý
Tisíce vojáků bojoval__ ve válce.
Strážníci kontroloval__ vozidla.
Zástupy lidí čekal__ na lístky.
Do stolu si děti schoval__ dárky.
zraje obil__
svému pánov__
střílel bažant__
špetka sol__
mil__ chlapec
mil__ přátelé
motýl__ larvy
vesel__ příběh
7. U přídavných jmen napiš jejich 2. a 3. stupeň: hezký, malý, dobrý *
0 points
8. Urči druhy zájmen: *
7 points
osobní
ukazovací
přivlastňovací
tázací
vztažná
neurčitá
záporná
ledajaký
jejich
tamten
kdo?
nikdo
který
my
9. Urči druhy číslovek: *
4 points
určité
neurčité
několikrát
vícero
tisíce
devadesát devět
10. Urči druhy číslovek: *
4 points
základní
řadové
druhové
násobné
pětkrát
kolikery
sto tisíc
dvacátý třetí
11. Doplň předložku: *
4 points
s/se
z/ze
Vzala __ sebou mladší sestru.
Psal si __ kamarádem.
Viděl sochu __ kamene.
Podíval se __ okna.
12. Doplň správný tvar zájmena já: *
4 points
mě/mne
mně/mi
Byli včera u ___ na návštěvě.
Mluvil o ___ moc hezky.
Přišla pro ___ ve tři hodiny.
Volal ___ s prosbou o pomoc.
Zpracovala: Mgr. Petra Lysková
Zdroje: Vlastní
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Základní škola a Mateřská škola Střítež, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace.